Πώς συνδυάζεται ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ποια εργαλεία χρηματοδότησης υπάρχουν σήμερα για τις Επιχειρήσεις;

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την εξασφάλιση πόρων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθήσουν σωστό σχεδιασμό του επιχειρηματικού τους πλάνου και να κάνουν τις σωστές επιλογές χρηματοδότησης, ώστε να πραγματοποιήσουν τις επιθυμητές επενδύσεις.

Η ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών εργαλείων, όπως ο συνδυασμός του Ταμείου Ανάκαμψης με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, δίνει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν και να χρηματοδοτηθούν με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και ανάπτυξή τους.


O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις με ποσοστά έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως 60% για τις μεσαίες και έως 75% για τις μικρές.

Ειδικότερα, προβλέπονται οι ενισχύσεις:

  • της επιχορήγησης,
  • της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης,
  • της επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,
  • ης φορολογικής απαλλαγής

​Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι επιχειρήσεις που θα λάβουν φορολογικές απαλλαγές, μπορούν να λάβουν δάνεια με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο και η κρατική ενίσχυση αυτή να αφαιρεθεί από τη φορολογική τους απαλλαγή.

Περισσότερα για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο ΕΔΩ


O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος μπορεί να συνδυαστεί με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο βαθμό που η ενίσχυση δεν ξεπερνά τα ανώτατα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και καλύπτουν κατά μέγιστο βαθμό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με επιτόκιο αναφοράς περίπου 0,35% καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια για:

  • ψηφιακό μετασχηματισμό
  • πράσινη μετάβαση
  • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη.

Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους.

Περισσότερα για το Ταμείο Ανάκαμψης ΕΔΩ

Το άρθρο ενημερώθηκε στις 28/07/2022


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία στην υποβολή φακέλων με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Αναλαμβάνουμε την άμεση προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, έτσι ώστε να προχωρήσετε εγκαίρως στην υποβολή της αίτησής σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση