8 Νοεμβρίου 2017

Προκήρυξη προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Προκηρύχθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017 το πρόγραμμα για επιδότηση νέων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
23 Οκτωβρίου 2017

Δραστηριότητες που ενισχύονται στο νέο ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Στο νέο τουριστικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, πέρα από τα νέα τουριστικά καταλύματα, θα εντάσσεται και ένα διευρυμένο πλήθος νέων τουριστικών επιχειρήσεων
6 Οκτωβρίου 2017

Επιδότηση για τουριστικές επιχειρήσεις 2017 – 2018. Τα χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος

Εν αναμονή της επίσημης προκήρυξης του προγράμματος για τις νέες τουριστικές επιχειρήσεις, από τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων διαφαίνεται ότι το νέο πρόγραμμα θα περιέχει αλλαγές ως προς τα χαρακτηριστικά του.
7 Φεβρουαρίου 2013

Προδημοσίευση για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται ή προτίθενται να δραστηροποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
6 Φεβρουαρίου 2013

Πράξη Εσπα Πράσινος Τουρισμός

Η Πράξη Εσπα Πράσινος Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα τουτουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικάκαταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας
4 Φεβρουαρίου 2012

Προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός

Η προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχέδιων τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός και Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας.