Σχετικά με την VK PREMIUM

Η VK PREMIUM ιδρύθηκε το 2007, στην Αθήνα, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα. Η συνέπεια και η προσήλωση στην ποιότητα έχουν αναδείξει την εταιρεία μας σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Εστιάζουμε σε 3 άξονες επιχειρηματικής δραστηριότητας:

  • Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ως κύρια δραστηριότητά μας, παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα ή άλλα αναπτυξιακά προγράμματα (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, Στρατηγικές Επενδύσεις, Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020). Στα πλαίσια αυτά σχολούμαστε με την σύνταξη και υποβολή φακέλων για επιδοτήσεις, διενεργούμε μελέτες σκοπιμότητας και εκπονούμε αξιολογήσεις επενδυτικών προτάσεων.

  • Ανάπτυξη Κύκλου Εργασιών (Top Line Growth) – Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Παρέχουμε ανάλυση 360⁰ της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας, όσον αφορά το Μάρκετινγκ και τις Πωλήσεις και προτείνουμε επιχειρηματικά σχέδια που βελτιώνουν την πορεία του Κύκλου Εργασιών. 

Χαρτογραφούμε, αναλύουμε και κοστολογούμε τις διαδικασίες παραγωγής και logistics, και προτείνουμε επεμβάσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος λειτουργίας.

  • Φαρμακευτική Κάνναβη

Παρέχουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για επενδύσεις φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν όλα τα στάδια, από το στρατηγικό σχεδιασμό, την επιλογή της κατάλληλης έκτασης για την υλοποίηση της επένδυσης, την αίτηση για χορήγηση άδειας έως τη δημιουργία εγκαταστάσεων και την προετοιμασία του δικτύου διανομής των προϊόντων.

 

H Αποστολή μας

Φέρνουμε κοντά τα κατάλληλα στελέχη και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας με στόχο τη μέγιστη ικανοποίησή τους και τη διασφάλιση μακρόχρονης επιχειρηματικής σχέσης.

Το Όραμά μας

Είμαστε το κορυφαίο συμβουλευτικό γραφείο, στην παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας αναφορικά με θέματα χρηματοδότησης, ανάπτυξης και υλοποίησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Σχόλια Πελατών μας


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.