Χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

Τα χαμηλότοκα δάνεια από το ΤΑΑ μπορούν να αξιοποιηθούν για την χρηματοδότηση επενδύσεων στην αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων. Τα δάνεια αυτά εξασφαλίζουν ένα σταθερό και χαμηλό επιτόκιο από 0,35% για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Επισημαίνουμε ότι για τις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο δανειοδότησης είναι 0,35% ενώ για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο επιτόκιο είναι 1%.

Στη λύση χρηματοδότησης μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων προβλέπεται ότι το σχετικό δάνειο καλύπτει κατά μέγιστο βαθμό το 50% του ύψους κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η ιδιωτική συμμετοχή καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει τουλάχιστον το 30%.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο για τα ελληνικά δεδομένα, το οποίο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν το κόστος δανεισμού το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σύντομα.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην αίτηση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με το τρόπο αυτό θα επωφεληθούν από το υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς, καθώς από το συνολικό ποσό του 1,6 δισ. ευρώ που έχει δοθεί στις τράπεζες, ένα μέρος έχει ήδη κατανεμηθεί σε αντίστοιχα δάνεια.


Οφέλη χρηματοδότησης μέσω ΤΑΑ για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση Ξενοδοχείων

 • Χαμηλό και σταθερό επιτόκιο από 0,35%
 • Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
 • Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 3 έτη

Η χρηματοδότηση μέσω ΤΑΑ εξασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων για την ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση ξενοδοχείων. Με τον τρόπο αυτό τα ξενοδοχεία έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια νέα, σύγχρονη, φιλική προς το περιβάλλον, εμπειρία φιλοξενίας.


Ενδεικτικές δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης Ξενοδοχείων

 • Ηλιοθερμία – αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα και net metering) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών λειτουργίας του ξενοδοχείου
 • Ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης – αγορά και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους χώρους του ξενοδοχείου
 • Αντλίες θερμότητας – αγορά και εγκατάσταση αποδοτικού συστήματος θέρμανσης και ψύξης για το ξενοδοχείο.
 • Αγορά τεχνολογικών λύσεων εποπτείας και ελέγχου της κατανάλωσης των συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού και άλλων.
 • Συστήματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας επισκεπτών στα δωμάτια και παρακολούθησης της ηλεκτρικής κατανάλωσης του κάθε δωματίου.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου λειτουργιών κοινόχρηστων εσωτερικών χώρων για τον εσωτερικό φωτισμό, τη θέρμανση και ψύξη, την ποιότητα αέρα και συστήματα εξαερισμού, την κατανάλωση ζεστού νερού και την ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων.
 • Εφαρμογή απομακρυσμένης παρακολούθησης θερμοκρασίας, υγρασίας και κατάστασης θερμοστάτη.


Ενδεικτικές δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης Ξενοδοχείων

 • Συστήματα διαχείρισης ξενοδοχειακής μονάδας για τιμολογήση, internet bookin και e-Billing
 • Χρήση εξελιγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως Cloud σύστημα διαχείρισης ξενοδοχείων, διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές (API) και με τρίτα συστήματα, π.χ. passport scanner, mobile check-in, POS κ.λπ.
 • Λογισμικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την απευθείας σύνδεση με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για άμεση αποστολή τιμολογίων, την άμεση έκδοση τιμολογίων ανά πάσα στιγμή και άμεση αποστολή τους, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των cloud εφαρμογών.
 • Αγορά εφαρμογής μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία, για την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σε μια ενιαία βάση.

Επίσης χρηματοδοτείται η αγορά οικοπέδου εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Μέσα από τον συνδυασμό δανείου ΤΑΑ (με ελάχιστο επιτόκιο από 0,35%) και τραπεζικού δανείου συγχρηματοδότησης διαμορφώνεται ένα πολύ ανταγωνιστικό συνολικό επιτόκιο σε σχέση με το σύνηθες τραπεζικό επιτόκιο για δάνειο που θα λάμβανε η ξενοδοχειακή επιχείρηση.


Δικαιούχοι – Επιλέξιμες Δαπάνες

Όλες οι επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής μπορούν να αιτηθούν για τα παραπάνω χαμηλότοκα δάνεια, μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών.


Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη δανειοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση