ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΚΩΔ: ΥΛ0623)

Καριέρα

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε εταιρείες και οργανισμούς, επιδιώκει την άμεση πρόσληψη Υπαλλήλου Λογιστηρίου– Συμβούλου Επιδοτούμενων Προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη, καθοδήγηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών μέχρι την ολοκλήρωση τους.
 • Επικοινωνία με λογιστήρια εταιρειών για τη συλλογή και επεξεργασία & διαχείριση στοιχείων εταιρειών-πελατών (μισθοδοσίας, λογιστικών, φορολογικών εντύπων κλπ)
 • Συλλογή δικαιολογητικών (τιμολόγια, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, τρόπους εξόφλησης κ.α.), επεξεργασία και έλεγχος λογιστικών εγγραφών.
 • Καταχώρηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Παρακολούθηση της καθημερινής ροής πληροφοριών και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση ή λογιστικό γραφείο/λογιστήριο εταιρείας.
 • Προϋπηρεσία και γνώση προγραμμάτων ΕΣΠΑ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Οργανωτικές & επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδική σκέψη προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου και στενά χρονικά περιθώρια
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel, κλπ) και ΠΣΚΕ (ιδανικά).

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: hr@vkpremium.com