Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

Καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
20 Ιουλίου 2017
INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTANTS (code: IBC 15)
International Business Consultants (code: IBC 15)
22 Ιουλίου 2017

Απόφαση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές»

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση (ΥΠΟΑΝ 3371/161/A3/07.07.2017) του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο

Powered by 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr 360web.gr vkpremium Business consultants