Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης

φαρμακευτικής κάνναβης

Στις 15 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως το επενδυτικό ενδιαφέρον για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονο το τελευταίο διάστημα. Η χώρα μας θεωρείται από πολλές ξένες επιχειρήσεις προνομιακή χώρα κλιματολογικά και εδαφολογικά για την καλλιέργεια της κάνναβης.

Για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα απαιτείται α) χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης καθώς και β) χορήγηση έγκρισης λειτουργίας.

H έγκριση για την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, η παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με αποκλειστικό σκοπό είτε την προμήθεια του κρατικού μονοπωλίου και την διάθεσή τους για ιατρικούς σκοπούς, είτε την εξαγωγή τους, χορηγείται ενιαία, υπό όρους και προϋποθέσεις.

Δείτε εδώ την ΚΥΑ καθώς και την απαιτούμενη διαδικασία για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Καθοδήγηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των αδειοδοτήσεων και συγκεκριμένα:

  • Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Απόφασης  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
  • Τεχνική  έκθεση του φορέα  στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης  είναι επαρκής  για την αξιοποίηση/διαχείριση της παραγόμενης ποσότητας της καλλιεργούμενης στην εγκατάσταση κάνναβης.
  • Υποστήριξη στην προετοιμασία του φακέλου (συγκέντρωση των δικαιολογητικών κ.α.) για την έκδοση της έγκρισης εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.
  • Ενημέρωση για τη πρόοδο των αιτήσεων και τη πορεία των αδειοδοτήσεων των συγκεκριμένων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.
  • Καθοδήγηση για τυχόν αλλαγές- τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στις υποβληθείσες αιτήσεις.
  • Συντονισμό συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες για ενημέρωση και διευθέτηση διαφόρων θεμάτων που πιθανόν να προκύπτουν.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6835560

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για τη δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.