Γερμανία: οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της Γερμανικής αγοράς

Γερμανική αγορά φαρμακευτικής κάνναβης

Οι προσπάθειες νομιμοποίησης της κάνναβης στη Γερμανία έλαβαν τεράστια ώθηση πρόσφατα, όταν ο υπουργός Υγείας της χώρας Karl Lauterbach (SPD) έκανε επίσημη παρουσίαση στο ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο σχετικά με τις προτεινόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες βελτίωσης πρόσβασης των προϊόντων κάνναβης από ενήλικες.

Το νέο σχέδιο νομιμοποίησης στη Γερμανία θα δώσει τεράστια ώθηση στις δυνατότητες πρόσβασης στην φαρμακευτική κάνναβη και θα διευρύνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης της Γερμανικής αγοράς.

Στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνεται μία διάταξη η οποία θα αποδειχθεί αναμφίβολα εξαιρετικά σημαντική όταν εφαρμοστεί. Η διάταξη αναφέρει ότι «η κάνναβη για ψυχαγωγία, η φαρμακευτική κάνναβη και η κάνναβη θα αφαιρεθούν πλήρως από τον τομέα του νόμου περί ναρκωτικών (BtmG) και τα επιμέρους νομικά πλαίσια θα καθοριστούν σε ξεχωριστό νόμο».

Όπως εξήγησε ο υπουργός κατά την παρουσίασή του στο ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο, η πρόθεση είναι πράγματι η κάνναβη να αφαιρεθεί από τον νόμο περί ναρκωτικών.

Η αφαίρεση της κάνναβης από τη γερμανική νομοθεσία για τα ναρκωτικά θα είχε τεράστιες επιπτώσεις και θα επηρέαζε σχεδόν κάθε πτυχή της πολιτικής, της βιομηχανίας και της έρευνας για την κάνναβη.

Τα οφέλη της αφαίρεσης της κάνναβης από τη νομοθεσία της Γερμανίας για τα ναρκωτικά, θα ωφελούσαν την αναδυόμενη βιομηχανία φαρμακευτικής κάνναβης και τους ασθενείς που τη χρησιμοποιούν.

Η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση για την αφαίρεση της κάνναβη από τον νόμο περί ναρκωτικών έχει εξαιρετικά θετικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για ιατρική χρήση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να επιτραπούν ηλεκτρονικές συνταγές φαρμακευτικής κάνναβης, με αποτέλεσμα την άμεση μεταφορά τους στο φαρμακείο, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να στείλει το φάρμακο στους ασθενείς.

Επιπλέον, οι συνθήκες για την έρευνα για την κάνναβη θα βελτιωθούν δραστικά, καθώς θα είναι πολύ πιο εύκολο για τα ερευνητικά ιδρύματα να αποκτήσουν εθνικούς πόρους ή πόρους που παρέχονται από την ΕΕ για συγκεκριμένα ερευνητικά έργα, με αποτέλεσμα την αύξηση της έρευνας για προϊόντα φαρμακευτικής ή ψυχαγωγικής κάνναβης.

Ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες έχουν ταξινομήσει ιστορικά την κάνναβη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχει δημιουργήσει τεράστια εμπόδια για την έρευνα για την κάνναβη και την αναδυόμενη βιομηχανία κάνναβης. Αυτό, με τη σειρά του, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για τους ασθενείς που ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης δεν μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στην περιοχή τους. Η αφαίρεση της κάνναβης από τη γερμανική νομοθεσία για τα ναρκωτικά θα παρείχε ουσιαστική στήριξη στους πάσχοντες ασθενείς σε όλη τη χώρα και θα αύξανε την ασφαλή πρόσβαση.

Η συζήτηση σχετικά με το καθεστώς ταξινόμησης της κάνναβης δεν περιορίζεται στη Γερμανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες «εξετάζουν» επί του παρόντος το καθεστώς ταξινόμησης της κάνναβης σε ομοσπονδιακό επίπεδο, σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. 

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, η νέα νομοθετική πρωτοβουλία στη Γερμανία ευνοεί ιδιαίτερα τους επενδυτές και ερευνητές, καθώς θα κάνει τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης πιο προσιτά στους ασθενείς και θα αυξήσει τον ρυθμό ανάπτυξης της γερμανικής αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης.

Πηγή: internationalcbc.com

Η VK PREMIUM προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων κάνναβης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικής και σχεδιασμού, χαρτοφυλακίου προϊόντων σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς, την αδειοδότηση, τις επιχορηγήσεις που χρησιμοποιούν επενδυτικό δίκαιο, σχεδιασμό και κατασκευή της εγκατάστασης σύμφωνα με την ΕΕ GMP & GACP πρότυπα και στρατηγικές διανομής σε ξένες αγορές.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.