Γερμανία: Ενισχύεται η αγορά κάνναβης από την δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου νομιμοποίησης κάνναβης για ενήλικες

Νομιμοποίηση κάνναβης

Η είδηση ότι έχει συναφθεί συμφωνία στη Γερμανία για τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ενήλικες και για τη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου βιομηχανίας κάνναβης για ενήλικες πρόκειται να αλλάξει τα δεδομένα ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την αγορά και πώληση φαρμακευτικής κάνναβης όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά παγκοσμίως. Το προσχέδιο νόμου, που πρόκειται να ψηφιστεί αναφορικά με τη δημιουργία της πρώτης αγοράς κάνναβης για ενήλικες στην Ευρώπη, θα διαμορφώσει νέες συνθήκες λόγω της ανάπτυξης της αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και του φαινομένου κυματισμού που πιθανώς θα δημιουργήσει. 

Πιο συγκεκριμένα, η ορμή για τη νομιμοποίηση της χρήσης φαρμακευτικής κάνναβης για ενήλικες στη Γερμανία θα ωθήσει και άλλες χώρες προς τη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων. Όπως ανακοινώθηκε, σκοπός είναι η ελεγχόμενη διανομή κάνναβης σε ενήλικες για κατανάλωση σε αδειοδοτημένα καταστήματα. Μέσω της διαδικασίας αυτής, θα ελέγχεται η ποιότητα, θα αποτραπεί η μεταφορά μολυσμένων ουσιών και θα εγγυάται την προστασία των ανηλίκων. Μάλιστα, επισημάνθηκε ότι ο νόμος θα αξιολογηθεί μετά από τέσσερα χρόνια ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο.


Ωστόσο, ενώ η χρήση κάνναβης για ενήλικες αναμφίβολα θα ενισχύσει την εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού, τα προϊόντα κάνναβης θα είναι ενεργοβόρα και ακριβά. Υπολογίζεται ότι η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης, αδειοδοτημένης εγκατάστασης θα κοστίζει από 250.000 ευρώ έως πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Επομένως, η ανάπτυξη της καλλιέργειας και αγοράς φαρμακευτικής κάνναβης σε πολλές χώρες της Ευρώπης θα δώσει τη δυνατότητα εξασφάλισης προμηθειών από χώρες με ανάπτυξη επενδύσεων σε μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης, όπως η Ελλάδα. Εξάλλου, η αύξηση της ζήτησης προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης στη Γερμανία, αλλά και παγκοσμίως έχει φτάσει στα ύψη.


Προς το παρόν, μόνο δύο χώρες έχουν νομιμοποιήσει την κάνναβη για ενήλικες, η Ουρουγουάη και ο Καναδάς, ενώ ορισμένες χώρες κινούνται προς τη νομιμοποίηση, συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου που ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για νομιμοποίηση το 2022. Η Ελβετία επιτρέπει την αγοραπωλησία προϊόντων κάνναβης χαμηλής περιεκτικότητας σε THC και οι δικαστικές αποφάσεις στη Νότια Αφρική, την Ιταλία και το Μεξικό έχουν δημιουργήσει σχεδόν νομιμοποίηση. Ουσιαστικά, η Γερμανία είναι μόλις η τρίτη χώρα στον κόσμο και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα προβεί στη νομιμοποίηση της κάνναβης για ενήλικες.

Το αποτέλεσμα από την επικείμενη νομιμοποίηση της Γερμανίας θα αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Γερμανία έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο και πολιτική επιρροή στην Ευρώπη. Επίσης, αποτελεί σημαντικό διεθνή κόμβο τεχνολογικής και βιομηχανικής καινοτομίας.


Η VK PREMIUM προσφέρει μια ολοκληρωμένη παλέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων κάνναβης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικής και σχεδιασμού, χαρτοφυλακίου προϊόντων σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς, την αδειοδότηση, τις επιχορηγήσεις που χρησιμοποιούν επενδυτικό δίκαιο, σχεδιασμό και κατασκευή της εγκατάστασης σύμφωνα με την ΕΕ GMP & GACP πρότυπα και στρατηγικές διανομής σε ξένες αγορές.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.