Έξι δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων

έξι δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων

 

Τις έξι δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων που υλοποιεί το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκειμένου να βρεθούν πόροι για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων ανέπτυξε ο Μ. Χρυσοχοΐδης, ενημερώνοντας το ΚΤΕ Παραγωγής και Εμπορίου του ΠΑΣΟΚ και τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

 

 

Το απόγευμα, ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, με στόχο να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που έχει δρομολογήσει το υπουργείο για την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι έξι δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι :
– Προσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και JEREMIE (μέσω του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου-EIF) στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς. Το EIF ανταποκρίθηκε με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προϊόντα JEREMIE και το ΕΤΕΑΝ εισαγάγει τρία νέα προϊόντα. Μια πρώτη βασική και σημαντική βελτίωση στην κατεύθυνση αυτή είναι η επιλεξιμότητα του κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις και η απαλοιφή των περιορισμών επιλεξιμότητας, όπως ο χρόνος λειτουργίας μιας επιχείρησης.
-Δημιουργία ενός εγγυοδοτικού Ταμείου για επιχειρήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, κεφάλαιο το οποίο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) θα τριπλασιάσει, που στοχεύει στην παροχή δανείων 2 δισ. ευρώαπό την EIB προς τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να χρηματοδοτήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.
– Δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων (GuaranteeFund) 1,5 δις. ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δοθεί στην ΕΙΒ και το οποίο η EIB θα τριπλασιάσει, προκειμένου αυτή να προσφέρει μέσω των ελληνικών Τραπεζών, χρηματοδοτικές διευκολύνσεις συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ για την κατασκευή δημοσίων έργων και τη στήριξη των μεγάλων επενδυτικών επιλογών της χώρας. Σε πρώτη φάση το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει κυρίως τα μεγάλα έργα των Συμβάσεων Παραχώρησης, τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων και τις υποδομές οπτικών ινών στον χρήστη (FTTH, FTTU).
– Σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, που έχουν ισχυρή επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα, θα διευκολυνθεί η δημιουργία πιστωτικών γραμμών για τις επιχειρήσεις τους μέσα στην ελληνική οικονομία. Σημειώνεται ότι έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία για τις γερμανικές επιχειρήσεις πιστωτική γραμμή με το όνομα «Griechenland», μέσω της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW. Παρόμοια πρωτοβουλία είναι υπό διερεύνηση για τις δανέζικες και αυστριακές επιχειρήσεις.
Μεσοπρόθεσμα υπάρχουν τεχνικές συζητήσεις με την KfW για το σκοπό και τη διαδικασία δημιουργίας μιας επενδυτικής / προωθητικής τράπεζας στην Ελλάδα. Η εκκίνηση γίνεται με μια πρώτη συνάντηση στις 10 Νοεμβρίου στη Φραγκφούρτη.

Πηγή από Naftemporiki