Νέα παράταση του προγράμματος “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

72 εκ. για τη στήριξη της απασχόλησης σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις
3 Φεβρουαρίου 2013
Προκήρυξη του ΜΕΤΡΟ 123Α “Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων”
3 Φεβρουαρίου 2013

Νέα παράταση του προγράμματος “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων του Προγράμματος "Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα" μέχρι την Τρίτη 1/11/2011 14:00

Νέα παράταση του προγράμματος “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” μέχρι την Τρίτη 1/11/2011 14:00