Νέα παράταση του προγράμματος “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Νέα παράταση του προγράμματος “ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων του Προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” μέχρι την Τρίτη 1/11/2011 14:00