Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Xρήσιμα links από τη VK Premium
4 Φεβρουαρίου 2013
VK PREMIUM BUSINESS CONSULTING
6 Φεβρουαρίου 2013

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, για το έτος 2011, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011,

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, για το έτος 2011, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, με την υπ’ αριθμ. 34287/3-8-2011 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25618/8-6-2011 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Νόμου 3908/2011, για το έτος 2011”».