Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων, για το έτος 2011, παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011, με την υπ’ αριθμ. 34287/3-8-2011 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 25618/8-6-2011 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας “Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Νόμου 3908/2011, για το έτος 2011”».