Παράταση του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα”

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων έργου προς ένταξη στο Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 14:00 (02:00μμ) της 18ης Οκτωβρίου 2011 (18-10-2011) ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.