Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Update: Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα αυτό έχει λήξει.

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers έχει ως στόχο να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των digital SMEs (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και web entrepreneurs στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και digital marketing business στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 μήνες και έχει ως στόχο να καταστήσει όσο το δυνατόν ευκολότερο για τους υποψήφιους επιχειρηματίες να εφαρμόσουν καινοτόμες ιδέες και να τους βοηθήσει να ενισχύσουν την επιχείρησή τους.

  Ομάδα-στόχος “digital start up European Pioneers”

Για να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers θα πρέπει να είναι ένα από τα παρακάτω:

  • SME (Small Medium Enterprise) δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Web επιχειρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή δύο ατόμων.

Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν τόπο εγκατάστασης ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα του Προγράμματος Πλαίσιο 7 (FP7), ή σε μία ΠΠ7 Διεθνής Εταίρος Χώρα (IPC), όπως ορίζονται στους κανόνες συμμετοχής του ΠΠ7.

Kριτήρια επιλογής για το πρόγραμμα χρηματοδότησης European Pioneers για τις digital start ups είναι:

  • η ικανότητα καινοτομίας του προτεινόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας (π.χ. νέα για την αγορά ή νέο συνδυασμό των υφιστάμενων συντελεστών παραγωγής κ.λπ.),
  • η ανάπτυξη των δημιουργικών εφαρμογών λογισμικού εμπλουτίζοντας το επιχειρηματικό τοπίο των μέσων ενημέρωσης και την βελτίωση της χρήσης αυτών.
  • η χρήση της τεχνολογίας FIWARE.
  • η ποιότητα και η αρτιότητα της προτεινόμενης εφαρμογής σε τεχνολογικό επίπεδο
  • η ποιότητα του σχεδίου έργου και του προϋπολογισμού

  Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator στοχεύει σε τέσσερις τομείς: 

1. Social Connected TV
2. Pervasive Gaming
3. Smart City Services
4. E-Learning

Η διάρκεια χρηματοδότησης είναι 8 μήνες.
Η ημερομηνία υποβολής ξεκινά στις 30 Μαρτίου 2015 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2015.
Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 50.000€ μέχρι 250.000€.
Η γλώσσα υποβολής της αίτησης είναι τα αγγλικά.

Εάν δραστηριοποιήστε σε ένα από τους παραπάνω τομείς τότε το πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up EuropeanPioneers είναι η κατάλληλη ευκαιρία να ενισχύσετε την digital start up σας.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μπορεί να σας παρέχει μία πλήρη κάλυψη ενημέρωσης και διαχείρισης του προγράμματος από την αρχή μέχρι την υποβολή της πρότασης, αλλά και κατά την διάρκεια του προγράμματος.

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.