Φαρμακευτική Κάνναβη: 5 Λόγους για τους οποίους η Ελλάδα Ελκύει Ξένους Επενδυτές

φαρμακευτικη κανναβη

Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης.

Ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών από χώρες όπως το Ισραήλ, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει τα επενδυτικά τους σχέδια για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης στην χώρα μας.

Οι πρώτες άδειες εγκατάστασης έχουν ήδη εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα (Biomecann S.A. και Bioprocann S.A.), ενώ πολλές ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό επενδυτικό στόχο για τις ξένες αγορές, διότι:

 1. Είναι από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που έχουν νομοθετήσει θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και την επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης.
 2. Έχει θεσμοθετήσει γρήγορες διαδικασίες για την έκδοση αδειοδότησης.
 3. Τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας ως φάρμακο.
 4. Έχει ευνοϊκό κλίμα. Η Ελλάδα καταγράφει περισσότερες από 300 ημέρες ηλιοφάνειας ετησίως, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η μέση θερμοκρασία για τουλάχιστον έξι μήνες ετησίως κυμαίνεται σε 16-24 ° C, θερμοκρασίες στις οποίες ευνοείται η ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης.
 5. Έχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, φθηνό ενεργειακό κόστος και σχετικά χαμηλό κόστος γης.

 


Η VK PREMIUM Business Consultants διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την υλοποίηση επενδύσεων φαρμακευτικής κάνναβης. 

Πιο αναλυτικά, η VK PREMIUM παρέχει:

 • Συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων, πολιτικής και αδειοδότησης,
 • Αναζήτηση και αξιολόγηση γης,
 • Υποστήριξη, προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων σε όλη τη διαδικασία της έκδοσης αδειοδοτήσεων,
 • Καθοδήγηση σχετικά με τυχόν αλλαγές – τροποποιήσεις που απαιτούνται για τις υποβληθείσες αιτήσεις,
 • Καθοδήγηση στην υλοποίηση των επενδύσεων και
 • Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ενημέρωση επενδυτών για την πρόοδο των επενδυτικών τους σχεδίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 6835560


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για τη δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.