11 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις – ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων”

Μετά την πρόσφατη δημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων”, προκύπτουν συχνές ερωτήσεις τις οποίες ως σύμβουλοι επιδοτήσεων επιχειρήσεων καλούμαστε να διευκρινίσουμε στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 

Το πρόγραμμα επιδοτεί την ίδρυση και δημιουργία νέων εταιρειών οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη μεταποίηση, την παροχή υπηρεσιών, το χονδρικό εμπόριο κ.α. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ, δηλαδή εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη από 18/12/2022 και μετά

Παράλληλα, οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου εντός διετίας, καθώς, αν δεν το κάνουν, θα χάνουν τη χρηματοδότηση. 

Παρουσιάζουμε παρακάτω τις 11 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις με βάση τη δημοσίευση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων”


1. Σε ποιους πρέπει να απευθυνθεί ένας επενδυτής για την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου που θα ενισχυθεί από το ΕΣΠΑ;

Οι ενδιαφερόμενοι για τη ένταξη της επένδυσης θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων που θα αναλάβει τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης και την υποβολή της αίτησης στο καθεστώς «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με σκοπό την επιτυχή έγκρισή του. 

Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η οικοδομική άδεια και την ανέγερση κτηρίου, οι ενδιαφερόμενοι για τη ένταξη της επένδυσης θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό ο οποίος θα έχει την τεχνική υποστήριξη και τη μελετητική ωρίμανση του έργου (σύνταξη μελετών, έκδοση οικοδομικής άδειας, επίβλεψη και κατασκευή δομικών έργων κ.λ.π) καθώς επίσης και για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του τεχνικού έργου. 

2. Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα ή μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές; 

Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Ενίσχυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων” μπορούν να ενταχθούν οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

3. Ποιος είναι ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός και το ποσοστό επιδότησης; 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 400.000 €.  

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.   

Το ποσοστό επιδότησης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

4. Ποιές επιχειρήσεις επιδοτούνται; 

Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι ιδιώτες. 

Μπορείτε να δείτε παρακάτω ενδεικτικές δραστηριότητες οι οποίες επιδοτούνται:  

 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής 
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας 
 • Ιατρικές υπηρεσίες ορθοπεδικής 
 • Ιατρικές υπηρεσίες οφθαλμολογίας 
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής 
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες 
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες 
 • Ιατρικές υπηρεσίες πλαστικής χειρουργικής 
 • Υπηρεσίες εργοθεραπείας 
 • Νοσοκομειακές υπηρεσίες 
 • Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής 
 • Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων 
 • Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου) 
 • Λογιστικές υπηρεσίες 
 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 
 • Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού 
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών 
 • Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών 
 • Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 
 • Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας 
 • Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων 
 • Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 
 • Παραγωγή παγωτών 
 • Παραγωγή ζύμης σφολιάτας 
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας 
 • Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς 
 • Παραγωγή μπισκότων 
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

5. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη άδειας δόμησης για την υποβολή της αίτησης; 

Για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, οι επενδυτές θα  πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων ή αίτηση βεβαίωσης όρων δόμησης, όπου η άδεια δόμησης είναι απαραίτητη.

6. Ποιές είναι οι μορφές επιχειρήσεων που επιδοτούνται;

 • Ανώνυμη Εταιρία  
 • Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε)  
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
 • Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) 
 • Ομόρρυθμη Εταιρία  
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία 
 • Ι.Κ.Ε  
 • Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.) 
 • Ατομική Επιχείρηση 
 • Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία 
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει 
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013 
 • Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 
 • Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης 
 • Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός 
 • Συμβολαιογραφική Εταιρεία του Π.Δ. 284/1993 
 • Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)

7. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχουν ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση της επένδυσης;

Ναι, οι επενδυτές που θα συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.  

8. Επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου όπου θα δημιουργηθεί η επιδοτούμενη επιχείρηση;

Δεν επιδοτείται η αγορά οικοπέδου. Επιδοτούνται δαπάνες όπως η ανέγερση ή αποπεράτωση του κτηρίου, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, δαπάνες προβολής, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

9. Επιτρέπεται η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση της επένδυσης; 

Δεν είναι επιτρεπτή η ουσιώδης αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και του σχετικού ΚΑΔ επένδυσης κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης.  

Για παράδειγμα δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δραστηριότητας από χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων σε υπηρεσίες κομμωτηρίου και το αντίστροφο.  

10. Μπορεί ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο που συμμετέχει ήδη σε υφιστάμενη επιχείρηση να υποβάλει αίτηση για επιδότηση που άφορά ίδρυση επιχείρησης που θα δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα/κλάδο; 

Είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια. 

Θα πρέπει να γίνει σύσταση νέας επιχείρησης (ΑΦΜ), χωρίς να υπάρχει συστέγαση με την υπάρχουσα εταιρεία, δηλαδή οι έδρες των δύο εταιρειών να είναι διαφορετικές. 

11. Ποια είναι τα βήματα για την προετοιμασία και υποβολή της αίτησης;

Σε γενικές γραμμές τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής: 

 • Σύνταξη προϋπολογισμού οικοδομής, ανάλυση δαπανών 
 • Αιτήματα σε υπηρεσίες αρμόδιες για την αδειοδότηση, περιβαλλοντική μελέτη, έκδοση οικοδομικής άδειας κτλ.) 
 • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης και Business plan 
 • Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας 
 • Υποβολή μελετών και αιτήματος για ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου στο πρόγραμμα 
 • Παρακολούθηση της διαδικασίας Αξιολόγησης 
 • Στην περίπτωση έγκρισης, διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου έως την εκταμίευση 


Δείτε όλα τα στοιχεία του προγράμματος Επιδότηση ΕΣΠΑ για τις υπό σύσταση & νεοσύστατες επιχειρήσεις – Επίσημη δημοσίευση (vkpremium.gr)


Αναλαμβάνουμε την άμεση προετοιμασία του επενδυτικού σας σχεδίου, έτσι ώστε να προχωρήσετε εγκαίρως στην υποβολή της αίτησής σας.


Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα επικοινωνίας για επιδότηση ίδρυσης επιχείρησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση