Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τα προγράμματα ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Δεκατρείς νέες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων προανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομίας Θ.Τζάκρη, αρμόδια για θέματα βιομηχανίας, μιλώντας στη Βουλή κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2016.

Όπως είπε η υφυπουργός Οικονομίας οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων αποσκοπούν σε:

 • Απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων, αρχικά για τρεις κλάδους (τουρισμός – μεταποίηση τροφίμων και ποτών – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) οι οποίες θα ολοκληρώθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.
 • Στην δημιουργία εθνικού ναυτιλιακού cluster με έμφαση στη μεταποίηση και τις συναφείς δραστηριότητες.
 • Στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων στα logistics.

Αναλυτικότερα, οι 13 νέες επιδοτήσεις ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιχειρήσεων αφορούν:

 • Επιδότηση για Ευέλικτη Μεταποίηση: Δημιουργία κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και τη ριζική αναβάθμιση των προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις, μέσα από την εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομικών λύσεων. θα εντάχθούν ενισχύσεις για ψηφιακή αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης και ενισχύσεις σε ΜμΕ για εισαγωγή αποτελεσματικών ενεργειακών λύσεων.
 • Επιδοτήσεις για Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Επιχειρήσεων: Χρηματοδότηση σε ολοκληρωμένα σχέδια προβολής και προώθησης προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού όπως συμμετοχές σε κλαδικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις προϊόντων για εξειδικευμένες και απαιτητικές αγορές.
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την Έμπειρη Επιχειρηματικότητα – Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας: Πρόγραμμα κοινωνικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα που αφορά ανθρώπινο δυναμικό με υψηλές δεξιότητες και συσσωρευμένη εμπειρία, που έχει απωλέσει την εργασία του και θα έχει την ευκαιρία δημιουργίας επιχείρησης.
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για ενίσχυση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επιδιώκουν να μετασχηματίσουν μία καινοτόμο ιδέα σε βιώσιμη επιχείρηση, με έμφαση στην επιχειρηματική καινοτομία.
 • Επιδότηση για την ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί συνεταιρισμοί και Δικτυώσεις: Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα έχει έντονη περιφερειακή διάσταση, θα αξιοποιεί τα συγκριτικά παραγωγικά πλεονεκτήματα – π.χ. συνεργατικά σχήματα στον τομέα ένδυσης – υπόδησης, κλωστοϋφαντουργίας, δημιουργικών βιομηχανιών, στον κλάδο μεταποίησης τροφίμων, στον φαρμακευτικό κλάδο, το ναυτιλιακό cluster, κ.λ.π
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για τη Μεταποίηση και την Εφοδιαστική Αλυσίδα: σκοπός η δημιουργία και ενίσχυση απαραίτητων βιομηχανικών υποδομών σε τοπικό επίπεδο, που θα υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και θα δημιουργούν οικονομίες κλίμακας.
 • Επιδοτούμενα εργαλεία Ανταγωνιστικότητας Νεοφυών (startups) και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Ενίσχυση των ικανοτήτων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εκεί που απαιτείται ένταση και επενδύσεις γνώσης.
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας Δημιουργικών Βιομηχανιών: Πρόγραμμα διπλής σκοπιμότητας – αποσκοπεί στην αναβάθμιση και αξιοποίηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία όπως η ένδυση – υπόδηση, η αργυροχρυσοχοΐα, το έπιπλο κτλ. αλλά και στην ενίσχυση ανερχόμενων σύγχρονων οικονομικών κλαδών με έντονα εξωστρεφή προσανατολισμό όπως η βιομηχανία θεάματος και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (visual arts), τα ψηφιακά μέσα ψυχαγωγίας, οι πολιτιστικές βιομηχανίες κτλ.
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση περιβαλλοντικής Βιομηχανίας: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου και στην παροχή κινήτρων για την επιχειρηματική αξιοποίηση απορριμμάτων και αποβλήτων τρίτων δια μέσου της παραγωγής και διάθεσης πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Επιδότηση για την επανάχρηση Παλαιών Βιομηχανικών Κτιρίων: Το πρόγραμμα αφορά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επανεκκίνηση της χρήσης βιομηχανικών υποδομών που τώρα βρίσκονται σε αδράνεια.
 • Επιδοτούμενο πρόγραμμα για την Πράσινη Παραγωγική Διαδικασία: Το πρόγραμμα παρέχει σε διαρκή και μόνιμη βάση ένα ευέλικτο πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.