160 νέες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων συνοδεύουν την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης του Αναπτυξιακού Νόμου “Ελλάδα-Ισχυρή Ανάπτυξη”

Αναπτυξιακός Νόμος

Συνολικά 160 νέα επενδυτικά σχέδια υπήχθησαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ξεπερνά τα 302 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ξεπερνά τα 67 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι ο χρόνος υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο έχει μειωθεί στους 3 μήνες και με το νέο νομοσχέδιο οι διαδικασίες θα επισπευτούν ακόμα περισσότερο, προκειμένου να επιτευχθεί η αξιολόγηση των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο “Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη” εντός 70 ημερών. “Συνεχίζουμε τη μάχη για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και την αύξηση της απασχόλησης”, δήλωσε.

Πιο αναλυτικά:

 • Στον 7ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπήχθησαν 41 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 51.318.241,02 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 67.100.590,91 ευρώ.

 • Στον 5ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπήχθησαν 119 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 251.210.348,64 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.


Νέος Αναπτυξιακός Νόμος “Ελλάδα- Ισχυρή Ανάπτυξη”

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου “Ελλάδα- Ισχυρή Ανάπτυξη”, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αρχές του 2022. Προβλέπεται ότι θα παράσχει ενισχύσεις αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με σήμερα και τα ποσοστά ενισχύσεων δυνητικά θα διαμορφώνονται έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές.

Δείτε ΕΔΩ ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν.


13 καθεστώτα ενισχύσεων

Ειδικότερα, θα εισάγει 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτά θα σχετίζονται με τους εξής άξονες:

 • Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
 • Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
 • Νέο Επιχειρείν
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
 • Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
 • Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία
 • Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
 • Μεγάλες Επενδύσεις
 • Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
 • Επιχειρηματικότητα 360ο


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση