Απόφαση ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Ψηφιακό Άλμα”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 4η Τροποποίηση

Πιο απλές οι διαδικασίες εκταμίευσης επιδοτήσεων σε 12 προγράμματα ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκε η 4η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης επενδυτικών σχεδίων στη δράση “Ψηφιακό Άλμα”, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΥΠΑΝΕ 5398/1017/18.09.2019), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020″.

Η απόφαση αναφέρεται σε επιπλέον επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Ψηφιακό Άλμα” του ΕΣΠΑ.

Όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί περιλαμβάνονται στο αρχείο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

4η Τροποποίηση Απόφασης ένταξης – επιδότηση “Ψηφιακό Άλμα” – ΥΠΑΝΕ 5398/1017/18.09.2019