Ειδήσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013

14 Ιουνίου 2015

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης & άλλες τροποποιήσεις για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”.Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Προγράμματος.
19 Απριλίου 2015

Προγράμματα Leader με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track

2 δις ευρώ από αδιάθετα κονδύλια ΕΣΠΑ σχεδιάζει η κυβέρνηση να διαθέσει σε δράσεις για επιχειρήσεις, με διαδικασίες χρηματοδότησης fast track μέσω προγραμμάτων Leader
7 Μαρτίου 2015

Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ".
3 Δεκεμβρίου 2014

Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων σε υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων μέχρι 30/01/2015: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι), Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα.
23 Ιουλίου 2014

Παράταση υλοποίησης για τα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Δόθηκε παράταση έξι μηνών για τον χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».
3 Ιουλίου 2014

Σχέδιο νόμου : Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

Νέο σχέδιο νόμου "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού", με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
16 Απριλίου 2014

Εγκριση έργων Προγράμματος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

Εγκρίθηκαν τα έργα του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ στις περιφέρειες Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Συνολικά εγκρίθηκαν έργα από 445 επιχειρήσεις µε συνολικό επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 41.916.194 €
23 Οκτωβρίου 2013

Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Εληξε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ. Στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις.
4 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχετικά με τα αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το 40% των υποβληθησών αιτήσεων, δηλαδή 2.444 αιτήσεις από τις 6954 συνολικά, εντάσσονται στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
9 Ιουλίου 2013

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ » που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
12 Απριλίου 2013

Μεγάλη συμμετοχή στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Μεγάλη συμμετοχή στη γυναικεία επιχειρηματικότητα παρά την οικονομική κρίση.Περίπου 7000 προτάσεις υποβλήθηκαν συνολικά, προϋπολογισμού 217.000.000 € , VK Premium
27 Μαρτίου 2013

Παράταση υποβολής αιτήσεων ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Ανακοινώθηκε η παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα έως και την 17:00 ώρα της 5ης Απριλίου 2013 λόγω συμπληρωματικών διευκρινίσεων και αναδιατυπώσεων στον οδηγό του προγράμματος.
4 Μαρτίου 2013

Δωρεάν προαξιολόγηση πρότασης ΕΣΠΑ (έχει λήξει)

Δωρεάν προαξιολόγηση πρότασης ΕΣΠΑ.Μάθετε ποιές δραστηριότητες (ΚΑΔ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δικαιούνται να επιδοτηθούν έως 60%.
15 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα Εσπα «ολοκληρωμένης παρέμβασης στήριξης γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το νέο πρόγραμμα Εσπα για τη στήριξη στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και απασχόληση παρέχει την δυνατότητα επιδότησης από 10.000 € έως 20.000 € μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
7 Φεβρουαρίου 2013

Προδημοσίευση για το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται ή προτίθενται να δραστηροποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.