ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Ειδήσεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007 – 2013

14 Ιουνίου 2015

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης & άλλες τροποποιήσεις για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια–Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”.Τροποποιήθηκε ο Οδηγός Προγράμματος.
9 Ιουνίου 2015

Διευκρινίσεις για την παράταση χρόνου υλοποίησης επενδύσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυση ΜμΕ”

Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ΜμΕ» των ΠΕΠ και την παράταση έως τις 31.12.2015.
7 Μαρτίου 2015

Απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε η απόφαση επαναξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας για το πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" για την περιφέρεια Αττικής.
7 Μαρτίου 2015

Επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”

Στις 2/3/2015 δημοσιεύθηκε ο επικαιροποιημένος οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ".
3 Ιανουαρίου 2015

Απολογισμός προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Η πορεία του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» έχει ξεπεράσει τα προσδοκώμενα μεγέθη. Η αρχικά εγκεκριμένη ετήσια πίστωση της δράσης αυξήθηκε εντός του 2014 τρεις φορές
3 Δεκεμβρίου 2014

Επέκταση Παράτασης Ολοκλήρωσης Ενεργών Έργων σε υλοποίηση από προγράμματα ΕΣΠΑ

Παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων μέχρι 30/01/2015: Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες, Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι), Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα.
23 Ιουλίου 2014

Παράταση υλοποίησης για τα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»

Δόθηκε παράταση έξι μηνών για τον χρόνο υλοποίησης των ενταγμένων έργων στα προγράμματα ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες».
3 Ιουλίου 2014

Σχέδιο νόμου : Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων

Νέο σχέδιο νόμου "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού", με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
16 Απριλίου 2014

Εγκριση έργων Προγράμματος Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

Εγκρίθηκαν τα έργα του Προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" του ΕΠΑΝ ΙΙ στις περιφέρειες Αττική, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Συνολικά εγκρίθηκαν έργα από 445 επιχειρήσεις µε συνολικό επιχορηγούµενο Προϋπολογισμό: 41.916.194 €
23 Οκτωβρίου 2013

Λήξη υποβολής προτάσεων για το «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ».

Εληξε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων για το πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ. Στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υποβλήθηκαν συνολικά 552 προτάσεις.
4 Σεπτεμβρίου 2013

Αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Σχετικά με τα αποτελέματα αξιολόγησης προτάσεων προγράμματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, το 40% των υποβληθησών αιτήσεων, δηλαδή 2.444 αιτήσεις από τις 6954 συνολικά, εντάσσονται στο πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
9 Ιουλίου 2013

Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ » που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.