Ευρωπαϊκά Προγράμματα

22 Σεπτεμβρίου 2018

Εργαλείο Ενίσχυσης SME Instrument Horizon 2020, Περίοδος 2018-2020, Φάση 1 και 2

Xρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων για τις ΜμΕ μέσω Ε.Ε. - Φάση 1 και 2, περίοδος 2016-2017. Το SME Instrument αφορά στις ΜμΕ και αποτελεί δράση του προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε.
27 Ιουλίου 2016

Υπηρεσίες υποβολης & διαχείρισης προγραμμάτων επιδοτήσεων Horizon 2020

Η VK PREMIUM αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης του επενδυτή και τη διαχείριση του έργου στο πλαίσιο των Φάσεων 1 & 2 του προγράμματος επιδοτήσεων HORIZON 2020
14 Μαΐου 2015

Εληξε ο κύκλος υποβολής προτάσεων (2015) για ΜμΕ: “HORIZON’s 2020 SME INSTRUMENT”

Εληξε η υποβολή αιτήσεων για το 2015 (cut-off date) για την Φάση 1 και Φάση 2 του «Εργαλείου Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) που Καινοτομούν» (SME Instrument).
16 Μαρτίου 2015

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIWARE Accelerator στοχεύει στην ενίσχυση μικρομεσαίων (SME’s) και νεοφυών (start-ups) προσανατολισμένες σε Smart cities, Transport, Energy, Agrifood, Media & Content, Manufacturing & Logistics, Social & Learning.
15 Φεβρουαρίου 2015

Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers

Εληξε: Πρόγραμμα χρηματοδότησης digital start up European Pioneers για την ανάπτυξη των digital SMEs (μικρομεσαίων επιχειρήσεων) και web entrepreneurs στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και digital marketing business στην Ευρώπη.