Χάρτης Περιφεριακών Ενισχύσεων: από 1/1/2024 αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 10% σε Ν.Αιγαίο, Κρήτη & Δυτική Μακεδονία

Χάρτης Περιφεριακών Ενισχύσεων: αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης κατά 10% σε Ν.Αιγαίο, Κρήτη & Δυτική Μακεδονία

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης (επιδότησης) κατά 10% θα παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στο Ν.Αιγαίο, Κρήτη & Δυτική Μακεδονία. Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκρίθηκαν οι αλλαγές στον χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από 1/1/2024 έως 31/12/2027.

Στο πλαίσιο αυτό, η εγκριθείσα τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας επιτρέπει υψηλότερα μέγιστα ποσά ενίσχυσης για επενδύσεις σε ορισμένες περιφέρειες, λόγω της μείωσης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αυτές.

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης θα αυξηθούν ως εξής:

i) από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο

ii) από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Κρήτη και τη Δυτική Μακεδονία.

Ο τροποποιημένος χάρτης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ έως 31/12/2023 ισχύει ο αρχικός Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Η αύξηση αυτή αφορά τα μέγιστα ποσόστά ενίσχυσης για μεγάλες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα θα αυξηθούν τα μέγιστα ποσσοστά ενίσχυσης για μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.

 

Ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης από 1/01/2024
Γεωγραφικά Διαμερίσματα Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
Νότιο Αιγαίο 50% 60% 70%
Κρήτη 60% 70% 75%
Δυτική Μακεδονία 60% 70% 75%

 

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων καθορίζει το ποσοστό ενίσχυσης επενδύσεων που παρέχεται από τις κρατικές ενισχύσεις και πιο συγκεκριμένα από τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επομένως αναμένουμε ότι τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που θα ξεκινήσουν από 1/1/2024, θα παρέχουν αυξημένα – κατά 10% – ποσσοτά ενισχύσεων στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας.

Ενεργά καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου των οποίων το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων

“Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” – β΄κύκλος

“Μεταπόιηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” – β΄κύκλος


Παρακολουθούμε συνεχώς τις ενημερώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για τα ενεργά προγράμματα ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορείτε να ενημερωθείτε από την θεματική ενότητα “Νέος Αναπτυξιακός Νόμος”.

VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων. Με 16 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων για επενδυτικά κίνητρα.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Τηλ. κέντρο:   210 6835560, 210 6835551

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση