Διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (International Women’ s Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου ως ημέρα μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ, για να αναδείξει τα προβλήματα και να προωθήσει τα δικαιώματα της γυναίκας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερωνεί τη φετινη Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών στη διάρκεια της υγεινομικής κρίσης και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε κάθε θέση εργασίας.


Κίνητρα για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα μπορούν να στηρίξουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων. Το ΕΣΠΑ 2021-2027, ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προσφέρουν ενισχύσεις, όπως:

 • Επιδοτήσεις
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Κίνητρα πρόσληψης εργαζομένων,
 • Φορολογικές απαλλαγές
 • Χαμηλότοκα Δάνεια


 1. Τι να προσέξουμε στην αίτησή μας στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα για σίγουρη επιτυχία

Οι γυναίκες επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις παραπάνω ενισχύσεις σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και τύπων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες, υφιστάμενες ή νεοσύστατες) και να χρηματοδοτήσουν το 20% έως 80% των δαπανών τους σε τομείς όπως:

 • ο ψηφιακός μετασχηματισμός
 • η ενεργειακή αναβάθμιση
 • ενίσχυση της καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης
 • εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
 • νέες προσλήψεις και εκπαίδευση προσωπικού
 • αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος & υπηρεσιών

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί πλήθος προγραμμάτων ΕΣΠΑ που θα καλύπτει το σύνολο των επιχειρηματικών κλάδων δραστηριότητας.

 1. Πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες έγκρισης της αίτησής μας

Η συνεργασία με ένα κορυφαίο και αξιόπιστο γραφείο συμβούλων επιχειρήσεων, όπως η VK PREMIUM, είναι καίριας σημασίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας αίτησης.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της VK PREMIUM ελέγχουν ότι η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια ένταξης στο εκάστοτε πρόγραμμα και έχουν την απαραίτητη εμπειρία για να υποβάλλουν την αίτηση χωρίς λάθη και παραλείψεις.

Συνήθως, η νομική μορφή που θα επιλεχθεί για τη νέα επιχείρηση δεν εντάσσεται στα κριτήρια έγκρισης της αίτησης για επιδότηση.

Βασικό σημείο των περισσότερων αιτήσεων αποτελεί η κατανοητή και τεκμηριωμένη Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου, δηλαδή η αναλυτική αναφορά του τι περιλαμβάνει η επένδυση, γιατί είναι σημαντική, με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί, ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την επένδυση κλπ.

Τέλος, αξιοσημείωτη βοήθεια μπορεί να προσφέρει ένας σύμβουλος στη μεγιστοποίηση της βαθμολογίας, καθώς γνωρίζει τη βαρύτητα του κάθε κριτηρίου (τεκμηρίωση ιδιωτικών κεφαλαίων, βεβαίωση πρόθεσης δανειοδότησης από τράπεζα, ένσημα μετόχων) και προτείνει τις καλύτερες εναλλακτικές.


Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διερευνά τις ανάγκες της επιχείρησης και καθοδηγεί στην επιλογή του προγράμματος που θα ωφελήσει στο μέγιστο την εκάστοτε επιχείρηση. Η πολυετή εμπειρία και εξειδίκευσή της εταιρείας στην υποβολή φακέλων έχει επιφέρει σχεδόν 100% επιτυχία στις εγκρίσεις στα παραπάνω αναπτυξιακά προγράμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση