Εγκρίθηκαν 134 νέα επενδυτικά σχέδια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Αναπτυξιακός Νόμος

Συνολικά 134 νέα επενδυτικά σχέδια υπήχθησαν στα καθεστώτα ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές-Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού ύψους 936,7 εκατ. Ευρώ.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ξεπερνά τα 207 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής ξεπερνά τα 114 εκατ. ευρώ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε πως τα δύο επικείμενα νομοσχέδια που περιλαμβάνουν την αναμόρφωση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, θα οδηγήσουν σε σημαντική περαιτέρω επιτάχυνση και ευελιξία των διαδικασιών αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. «Στηρίζουμε έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, μειώνοντας το γραφειοκρατικό βάρος και προσφέροντας ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας», δήλωσε.

Πιο αναλυτικά:

 • Στον 6ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπήχθησαν 40 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 19.805.817,60 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 114.250.986,79 ευρώ.

 • Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπήχθησαν 94 επενδυτικά σχέδια.

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 187.591.783,58 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.


Για το 2022, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα 2.0, ο οποίος προβλέπεται ότι θα παράσχει ενισχύσεις αυξημένες κατά 5% – 25%, σε σχέση με σήμερα. Τα ποσοστά ενισχύσεων του νέου Α. Νόμου Ελλάδα 2.0, δυνητικά θα διαμορφώνονται έως 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές.

Ειδικότερα, θα εισάγει 13 νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αυτά θα σχετίζονται με τους εξής άξονες:

 • Πράσινη μετάβαση – ενεργειακός μετασχηματισμός
 • Κυκλική οικονομία
 • Ψηφιακός μετασχηματισμός
 • Αύξηση της απασχόλησης
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
 • Προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας
 • Ενίσχυση τουρισμού και εναλλακτικών μορφών του
 • Αγροδιατροφή (μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός)
 • Κοινωνική συνοχή
 • Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και δίκαιη μετάβαση
 • Επιχειρηματική εξωστρέφεια
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση