Επιδοτήσεις έως 50%: ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων – Επιδοτούμενοι κλάδοι & δαπάνες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Σε εξελιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η αξιολόγηση και επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται με τη σειρά που αυτά υποβάλλονται (FiFo).

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί – δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.


Επιδοτήσεις έως 50%: ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Γενικά, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%. Ωστόσο, στις περιοχές «δίκαιης μετάβασης» το ποσοστό διαμορφώνεται στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.

Επιδοτούμενοι κλάδοι

Η δράση επιδοτεί ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Επιδοτούμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικά)

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο


Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στις παρακάτω δράσεις έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Τρεις επιμέρους δράσεις

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο σε μία από τις τρεις (3) υπό-δράσεις, ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητάς της.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 1η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά


Δράση 2 –  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 2η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας  και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά


Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η τελευταία επιμέρους δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά


Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες – ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πολυμηχανήματα, συσκευές ήχου
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode)
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

Γενικό Λογισμικό

 • Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης 
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές VPN, εφαρμογές Firewall 
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης

Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών

 • Εφαρμογές ERP, WMS, IoT, CRM, SCADA, CCTV,
 • Εφαρμογές virtual sensors και Digital Twin

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής

 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC),
 • Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια,
 • Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)

Τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

 • Ρομποτικά συστήματα & εξοπλισμός, 3D printers & 3D scanners,
 • Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

Συμβουλευτική υποστήριξη

 • Συμβουλευτική υποστήριξη 
 • Αμοιβές τεχνικών Συμβούλων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων, θα είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικά η δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει 3 σκέλη: “βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“, “μετασχηματισμός αιχμής για ΜμΕ” και “προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
2. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
3. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
4. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
5. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρια (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.

7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.


Στην επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης – “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής” αναφέρονται και οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) για επιδότηση.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση στα 3 παραπάνω προγράμματα ΕΣΠΑ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων όπως το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, η μεταποίηση, ο τουρισμός, η πληροφορική, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων όπως oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, η ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναλυτικά


Δείτε εδώ το ΕΣΠΑ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση