Επιδοτήσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

Επιδοτήσεις για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε εγκαταστάσεις φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα

Το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) και ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρουν χρηματοδοτικά κίνητρα στον πρωτογενή τομέα για τις ενεργειακές ανάγκες των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Το «Net-metering» επιτρέπει σε μια εταιρεία να παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, χρησιμοποιώντας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, ενώ παραμένει συνδεδεμένη με το δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ως «αποθήκη» ενέργειας. Έτσι, όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα «αποθηκεύεται» στο δίκτυο και χρησιμοποιείται όταν η παραγωγή είναι ανεπαρκής. Η τελική εκκαθάριση γίνεται κάθε τρία χρόνια και επομένως, το φωτοβολταϊκό σύστημα πρέπει πρακτικά να σχεδιαστεί με βάση την ετήσια κατανάλωση.

Η ενίσχυση για αγροτικά φωτοβολταϊκά φτάνει το 75% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον προγραμματισμό του επικείμενου Αναπτυξιακού Νόμου, που συνεπάγεται ακόμη μικρότερο χρόνο αποπληρωμής μιας τέτοιας επένδυσης. Για παράδειγμα, η επιδότηση για μικρές επιχειρήσεις κυμαίνεται από 30% έως 50%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2021, η αγορά συστημάτων αυτοπαραγωγής υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 38 MWp νέων συστημάτων ενεργειακής αντιστάθμισης ή εικονικής αντιστάθμισης ενέργειας, ανεβάζοντας τη συνολική ισχύ αυτής της κατηγορίας στα 89 MWp.


Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας

Για επενδυτές που διαθέτουν ήδη μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα και αναζητούν κίνητρα για να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τη μονάδα τους, το ΤΑΑ είναι η καλύτερη επιλογή.

Το ΤΑΑ προσφέρει δάνεια με ελάχιστο επιτόκιο 0,35% που καλύπτουν από 30% έως 50% του επενδυτικού προϋπολογισμού.

Βασικές οικονομικές αρχές του ΤΑΑ

  • Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΤΑΑ υποστηρίζει τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη
  • Χρηματοδότηση επιλέξιμων έργων που βασίζονται σε 5 στρατηγικούς πυλώνες
  • Μέγιστη χρηματοδότηση έως το 50% του επενδυτικού σχεδίου
  • Συμμετοχή τραπεζών και επενδυτών (τουλάχιστον 30% και 20% αντίστοιχα)
  • Χωρίς κρατικές εγγυήσεις
  • Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του ΤΑΑ και του εγχώριου τραπεζικού συστήματος
  • Αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις

Η πράσινη μετάβαση είναι ένας από τους πέντε επενδυτικούς πυλώνες των δανείων ΤΑΑ. Επομένως, μπορείτε να εξασφαλίσετε σημαντικά κεφάλαια και ρευστότητα μέσω του δανείου του ΤΑΑ που συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρηματικών λειτουργιών.
Οι δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επιλέξιμες στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης.

Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
• Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση
• Θαλάσσιοι λιμένες
• Συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο


Αναπτυξιακός Νόμος: Καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης

Ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει έως και 70%* ενίσχυση για  επενδύσεις σε κάθετες εγκαταστάσεις καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης: 10.000.000 €

Επιλέξιμες Δαπάνες

• Κόστος κατασκευής θερμοκηπίου
• Εξοπλισμός θερμοκηπίου (π.χ. μηχανές κοπής, φωτισμός θερμοκηπίου, μηχανικός εξοπλισμός, συστήματα εξαερισμού, παρακολούθηση CCTV κ.λπ.)
• Συστήματα Net Metering
• Εξειδικευμένο λογισμικό
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του θερμοκηπίου και του κτιρίου
• Κόστος κατασκευής κτιρίου βιομηχανικής μονάδας
• Κόστος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου
• Μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. στεγνωτήρια λουλουδιών, μηχανές εξαγωγής λαδιού, μηχανές παρασκευής χαπιών, μηχανές συσκευασίας, παρακολούθηση CCTV κ.λπ.)

Είδος ενίσχυσης:

• Επιχορήγηση
• Επιδότηση
• Απαλλαγή φόρου
• Επιδότηση Μισθών
• Επιδότηση Μίσθωσης

* Το μέγιστο ποσοστό ποικίλλει ανάλογα με την Περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της εταιρείας, όπως ορίζεται από την Ε.Ε.


Η VK PREMIUM προσφέρει μια ολοκληρωμένη παλέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των επενδύσεων κάνναβης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικής και σχεδιασμού, χαρτοφυλακίου προϊόντων σύμφωνα με τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς, την αδειοδότηση, τις επιχορηγήσεις που χρησιμοποιούν επενδυτικό δίκαιο, σχεδιασμό και κατασκευή της εγκατάστασης σύμφωνα με την ΕΕ GMP & GACP πρότυπα και στρατηγικές διανομής σε ξένες αγορές.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.