Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ για τουριστικές επιχειρήσεις – Ποιοι κλάδοι επιδοτούνται

τουριστικές επιχειρήσεις

Κατάσταση προγράμματος: έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

Νέο ΕΣΠΑ Τουρισμός 2021 (για υφιστάμενες επιχειρήσεις)

Η υποβολή αιτήσεων ΕΣΠΑ για τη μη επιστρεφόμενη επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων έως 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ αφορά μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τουρισμού. Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις.


Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης έχουν οι τουριστικές επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν από τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ “Επανεκκίνησης Τουρισμού”. Αφορά επιχειρήσεις που θα έχουν υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης μέχρι 29/09/2021.


Ποιοι κλάδοι επιδοτούνται – έως 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ για τουριστικές επιχειρήσεις – Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ 2021

  • Ξενοδοχεία
  • Καταλύματα
  • Ενοικιαζόμενα δωμάτια
  • Camping
  • Tουριστικά γραφεία / πρακτορεία
  • Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.


Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης ΕΣΠΑ Τουρισμός (Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας)

Σας ενημερώνουμε δωρεάν αν η επιχείρησή σας μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα επιδοτεί τις δαπάνες της επιχείρησης (π.χ αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α).

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.


Το ποσό της επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα – ξενοδοχεία και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*5%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Προϋποθέσεις για την επιχορήγηση τουριστικών επιχειρήσεων

Α) Νόμιμη λειτουργία.
Β) Ουσιαστική δραστηριοποίηση στις ανωτέρω δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).
Γ) Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
Δ) Προσωπικό έτους 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας.
Ε) Υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).

*Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.
*Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

*Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα

  • Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).
  • Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημάνσεις – Χαρακτηριστικά επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2021 (Έληξε)

Η δράση ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και αφορά μικρομεσαίες (300 εκατομμύρια ευρώ) και μεγάλες (50 εκατομμύρια ευρώ) επιχειρήσεις:

Υποβολή – έγκριση αιτήσεων – καταβολή ποσών

Η υποβολή των αιτήσεων για επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων θα γίνεται μέσω του συστήματος Κρατικών Επενδύσεων (ΠΣΚΕ), η αξιολόγηση θα είναι άμεση με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. H καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης.

Την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου εντάχθηκαν οι πρώτες επιχειρήσεις στη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” με το ποσό ένταξής τους να φτάνει τα 15,3 εκατ. ευρώ.  Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, σημείωσε πως για 1η φορά οι πληρωμές ξεκινούν να καταβάλλονται προτού κλείσει η σχετική δράση, δηλαδή από τις 20 Σεπτέμβρη.


Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αν η υφιστάμενη επιχείρησή σας μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα επιδότησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης

CAPTCHA image

* Το πεδίο είναι υποχρεωτικό.