Επιδότηση για Πλαστικούς Χειρουργούς – ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Επιδότηση για Πλαστικούς Χειρουργούς - ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι πλαστικοί χειρουργοί επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Δικαιούχοι :

Επιδοτούναι οι Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής αλλά και οι δερματολόγοι.

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Εκτός από τον κλάδο υγείας όπου ανήκουν οι πλαστικοί χειρουργοί, δικαίωμα ένταξης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους :

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία (αφορά όλους σχεδόν τους κλάδους υγείας)_
 • Υλικά-Κατασκευές

Επιδοτούμενες δαπάνες για Πλαστικούς Χειρουργούς – ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των ιατρείων των Πλαστικών Χειρουργών, οι οποίες σχετίζονται με :

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από τους Πλαστικούς Χειρουργούς
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών 
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή όπως Social Media, Διαφήμιση σε Google & Facebook, καμπάνιες newsletters & email marketting
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής για επιδότηση του κλάδου ιατρικών υπηρεσιών Πλαστικής Χειρουργικής:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

 

Επιδοτούνται οι Μικροβιολόγοι & τα Διαγνωστικά κέντρα στο ίδιο πρόγραμμα