Επιδότηση “Έξυπνη μεταποίηση” για ΜμΕ – 9 συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα

Κατάσταση: έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Παρουσιάζουμε ορισμένες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την καλύτερη κατανόηση του επιδοτούμενου προγράμματος “Έξυπνη μεταποίηση”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού με τη χρήση τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικών συστημάτων & τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”. Σε 507 ανέρχονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Ελλάδα 2.0. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 707.526.463,98 ευρώ και η συνολική αιτούμενη επιχορήγηση στα 396.757.356,46 ευρώ.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού ενός επενδυτικού σχεδίου για να υποβληθεί σχετική αίτηση;

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 250.000 € έως 6.000.000 €.

2. Ποια είναι η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση "Έξυπνη μεταποίηση" για ΜμΕ;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 6 Δεκεμβρίου 2022 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023.

3. Υπάρχει το ίδιο ποσοστό επιδότησης για κάθε περιοχή και είδος δαπανών;

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 25% έως και 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δαπανών που πρόκειται να υλοποιηθούν.

4. Ποιους βασικούς στόχους πρέπει να εκπληρώνουν τα επενδυτικά σχέδια για να είναι επιλέξιμα προς επιδότηση? Υπάρχουν παραδείγματα παρεμβάσεων που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα;

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να εκπληρώνουν τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι        στόχους στο τομέα της τεχνολογίας:

Α) Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence) και ανάλυσης/διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)

Παραδείγματα

Β) Τεχνητή Νοημοσύνη και η Επιστήμη Δεδομένων είναι οι δύο κύριες τεχνολογίες του μέλλοντος. Στον πυρήνα της τεχνητής νοημοσύνης AI βρίσκονται τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data). Τα δεδομένα συλλαμβάνονται μέσω του δικτύου διασυνδεδεμένων αισθητήρων που επικοινωνούν μέσω τυπικών πρωτοκόλλων (Internet of Things) και αποθηκεύονται στο Cloud. Η ταχύτητα επικοινωνίας μεταξύ των αισθητήρων και άλλων συσκευών IoT (Internet of Things) ορίζεται και επιταχύνεται με την εισαγωγή των δικτύων 5G. Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, όπως Blockchain, IoT, AI, 5G για την ενίσχυση της παραγωγικότητας εντάσσονται σε αυτόν τον τεχνολογικό τομέα.

Παραδείγματα

Χρήση τεχνολογιών έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

Σε αυτό τον τεχνολογικό τομέα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνολογίες και οι τάσεις του Industry 4.0 που διαπερνούν τη μεταποιητική βιομηχανία κι επιτρέπουν τη συγχώνευση φυσικών και εικονικών κόσμων μέσω κυβερνοφυσικών συστημάτων (CPS), τα οποία σηματοδοτούν την έλευση της Βιομηχανίας 4.0. Η εφαρμογή των τεχνολογιών της Βιομηχανίας 4.0 επιτρέπει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την  αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής, την άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών που χρησιμοποιούν οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενσύρματων και ασύρματων, καθώς και τη δημιουργία πρωτοτύπων και την παραγωγή προσαρμοσμένων, μεμονωμένων προϊόντων. Τεχνολογίες όπως τα Electronic Components & Systems, Machine to Machine (M2M), Manufacturing Execution Systems (MES), Supervisory Control and Data Acquisitions Systems (SCADA) και Distributed Intelligence δύναται να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου.

Χρήση ρομποτικής, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Αυτός ο τεχνολογικός τομέας συνδυάζει AI και Smart Manufacturing Technologies και αφορά στην αναβάθμιση και τον αυτοματισμό των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτικές εφαρμογές και τηλεχειρισμό.

5. Μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα;

Επιδοτούνται επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους οι οποίες έχουν ιδρυθεί μέχρι τις 31/12/2021

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκληση

(Ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ). Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις

6. Μπορεί να επιδοτηθεί μια επιχείρηση που έχει για παράδειγμα δραστηριότητα την κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών και συναφών εξαρτημάτων;

Όχι δεν μπορεί. Παραθέτουμε κάποιες ενδεικτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ) που επιδοτούνται:

 

·         Επεξεργασία, συντήρηση κρέατος, παραγωγή προϊόντων κρέατος

·         Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

·         Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

·         Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

·         Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

·         Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

·         Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

·         Ποτοποιία

·         Κατασκευή ειδών ένδυσης

·         Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

·         Έκδοση έντυπων βιβλίων

·         Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

·         Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

·         Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

·         Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

·         Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

·         Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

·         Κατασκευή επίπλων

·         Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

·         Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

7. Μία επιχείρηση που έχει πραγματοποιήσει μέρος της επένδυσης πριν την υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα "Έξυπνη μεταποίηση" μπορεί να επιδοτηθεί?

Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

8. Πόσο χρονικό διάστημα είναι διαθέσιμο για την υλοποίηση της επένδυσης;

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο εικοσιτέσσερις μήνες (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους, ενώ τουλάχιστον το 30% των δαπανών του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν  πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής της.

9. Ποιες είναι οι βασικές δαπάνες που επιδοτούνται;

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμός και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,
 • μηχανολογικός εξοπλισμός,
 • κτιριακές εγκαταστάσεις,
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 • εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση “Έξυπνη μεταποίηση”για ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση