Επιπλέον δραστηριότητες που επιδοτούνται – ΕΣΠΑ για Ίδρυση Επιχειρήσεων σε Τουρισμό, Μεταποίηση & Υπηρεσίες

Επιπλέον δραστηριότητες που επιδοτούνται από το τις δύο νέες Δράσεις του ΕΣΠΑ για την ίδρυση και την ενίσχυση νέων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με βάση τις τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.


Η μεγαλύτερη αλλαγή που πραγματοποιήθηκε και αφορά τόσο το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», όσο και το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», αφορά τον κανονισμό της Ε.Ε. De Minimis.

Με τις νέες τροποποίσεις, βάσει του νέου κανονισμού (ΕΕ) 2023/2831 δηλώνεται ότι η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση, αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις με τις οποίες συναποτελούν ενιαία επιχείρηση) κατά τα τελευταία τρία έτη δεν υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης). Αφορά τις πληρωμές με Καθεστώς De Minimis.


Τα βασικά στοιχεία τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν και για τα δύο προγράμματα είναι:

 • Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Παρασκευή 22/03/24, με βάση την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε Δράσης ανέρχεται από 45% έως 60%, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και κριτηρίων
 • Δικαιούχοι των δράσεων ορίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
  1. Υπό ίδρυση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 18/12/23 και έπειτα και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  2. Νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 18/12/22 και λειτουργούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.


Παρακάτω επισημαίνονται οι επιμέρους τροποποιήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε κάθε Δράση:

Δράση Α’: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκαν επιπρόσθετοι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι εντάσσονται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης και οι οποίοι αφορούν:

 • Υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών, χωρίς οδηγό
 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
 • Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
 • Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και πρόσθετες αλλαγές αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης κ.ά.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ: Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 60% για νέα ενοικιαζόμενα δωμάτια – τουριστικά καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και άλλες δραστηριότητες

Δείτε εδώ το κείμενο της τροποποίησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Δράση Β’: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η αφαίρεση των παρακάτω κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι αφορούν:

 • Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση
 • Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας (airbnb)
 • Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών
 • Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση
 • Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων.
 • Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
 • Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
 • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)
 • Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
 • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης και πρόσθετες αλλαγές αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση, τα ποσοστά ενίσχυσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης κ.ά.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ:Επιδότηση ΕΣΠΑ για τις υπό σύσταση & νεοσύστατες επιχειρήσεις – Επίσημη δημοσίευση

Δείτε εδώ το κείμενο της τροποποίησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση