Νέα σημαντική επιτυχία για την VK PREMIUM στο πρόγραμμα HORIZON 2020

Επιτυχία για την VK PREMIUM στο πρόγραμμα HORIZON 2020

NEA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ & ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ «ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VK PREMIUM ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, SMA INSTRUMENT PHASE 1.

Μόνο μία αίτηση από την Ελλάδα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση στο τελευταίο κύκλο υποβολών το Σεπτέμβριο του 2015 (και για όλο το 2015) στα πλαίσια του προγράμματος HORIZON 2020, SMA INSTRUMENT PHASE 1.

Η εταιρεία «ΔΑΚΟΦΑΚΑ» εμπιστεύθηκε την τεχνογνωσία και εμπειρία της VK PREMIUM για την σύνταξη και υποβολή φακέλου ένταξης στην 1η Φάση του προγράμματος SME Instrument 2015, και θα λάβει επιδότηση ύψους €50.000,00 για την κατάρτιση Business Plan των νέων προϊόντων της.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα «SME Instrument», απευθύνεται σε όλων των ειδών τις καινοτόμες ΜμΕ προκειμένου να δημιουργηθούν ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Στο τελευταίο κύκλο υποβολών στις 17/09/2015 υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω προγράμματος 1873 αιτήσεις και εγκρίθηκαν μόνο 141 για χρηματοδότηση (ποσοστό επιτυχίας 7,5%).

Από την αρχή του προγράμματος (Ιανουάριος 2014) έχουν υποβληθεί συνολικά 12444 αιτήσεις και μόνο 1099 έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση (ποσοστό επιτυχίας 8,8%).

Οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν να επιδοτηθούν ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα και τα αποτελέσματα μπορεί να τα δει κανείς στο παρακάτω link:

http://ec.europa.eu/easme/en/news/141-highly-innovative-smes-get-funded-under-phase-1-sme-instrument