«Εξοικονομώ για επιχειρήσεις»: Ποιες δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης επιδοτούνται

Εξοικονομώ επιχειρήσεων

Υπολογίζεται ότι μέσω του νέου επιδοτούμενου προγράμματος “Εξοικονομώ για επιχειρήσεις” τουλάχιστον 9.700 επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις των κτιρίων και των διαδικασιών τους.

Η δημοσίευση του οδηγού για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ για επιχειρήσεις” αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ η υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς και πιθανότατα μέσα στο Δεκέμβριο.

Προϋπολογισμός
Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 947,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ (558 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα υπόλοιπα 497,5 εκατ. ευρώ από συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ η φάση εφαρμογής θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια, μετά την αξιολόγηση και την έγκριση των αιτήσεων.

Ποσοστό επιδότησης
Το ύψος της επιδότησης θα κυμαίνεται στο 45-50% και θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.
Στόχος είναι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των έργων του προγράμματος, αντιστοιχούν περίπου στο 25% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα.
Οι επιχειρήσεις αναμένεται να περιορίσουν την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 380 GWh και τις ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 90 kt ισοδύναμου CO2.

Δικαιούχοι του προγράμματος
Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες για ανακαινίσεις με στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και τις δαπάνες εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Δικαίωμα για επιδότηση θα έχουν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μικροβιοτέχνες αλλά και μεγαλύτεροι καταναλωτές ενώ στόχος είναι η υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδύσεων να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 (με δυνατότητα παράτασης).

Δαπάνες που επιδοτούνται
Η δράση θα καλύπτει ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
Επιδοτούνται παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης) αλλά και η κατασκευή φωτοβολταϊκών με σκοπό την αυτοκατανάλωση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στόχος είναι μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών, το μέτρο αυτό συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο ΕΣΚ και τη στρατηγική για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως δεν είναι το μοναδικό που θα έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να τοποθετήσουν ηλιακά πάνελ δυναμικότητας έως 10 κιλοβάτ, και να παράγουν ρεύμα, όχι για net metering, αλλά για ιδιοκατανάλωση. Σε αυτό το πρόγραμμα, προβλέπεται να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση