Παράταση αιτήσεων έως 21 Απριλίου – Επιδότηση “Έξυπνη μεταποίηση” για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση»

Κατάσταση: έληξε η περίοδος υποβολής αιτήσεων

Επιδότηση «Έξυπνη μεταποίηση» για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απευθύνεται σε επιχειρήσεις με στόχο την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επομένως οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων για επιδότηση έως 75% από το πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση για ΜμΕ».

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”. Σε 507 ανέρχονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας -Ελλάδα 2.0. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 707.526.463,98 ευρώ και η συνολική αιτούμενη επιχορήγηση στα 396.757.356,46 ευρώ.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Να σημειώσουμε ότι το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση» απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 250.000 € έως 6.000.000 €, ενώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η υποβολή αιτήσεων με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση του υπουργείου ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου 2023.

Το ποσοστό της επιδότησης «Έξυπνη μεταποίηση» κυμαίνεται έως και 75% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των δαπανών που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το πρόγραμμα πολύ αξιόλογο για τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε επενδύσεις σχετικά με την αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής με σκοπό τη μείωση του παραγωγικού κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Για τον λόγο αυτό, έχουμε ετοιμάσει έναν μίνι οδηγό με τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων που έχουμε κάνει. Δείτε εδώ τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις


Δικαιούχοι – Ενδεικτικές παρεμβάσεις

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι υφιστάμενες ή νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

 • Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν:
 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0
 • υτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού
 • σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών


Eπιδοτούμενο πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση» – Δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
 • Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
 • Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
 • Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων – παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
 • Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
 • Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
 • Ποτοποιία
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
 • Έκδοση έντυπων βιβλίων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)και πλαστικές ύλες
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή επίπλων
 • Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Δραστηριότητες συσκευασίας


Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες που επιδοτεί το πρόγραμμα «Έξυπνη μεταποίηση»

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής
 • μηχανολογικός εξοπλισμός (έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • κτιριακές εγκαταστάσεις (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G (έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • εξοπλισμός εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου (έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ),
 • υπηρεσίες ασφάλειας IT,
 • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,
 • διαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • κόστη πιστοποίησης,
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0


Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 21/04/2023.


VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων έχει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υποβολή φακέλων για ενισχύσεις και αναπτυξιακά προγράμματα με 98% επιτυχία στις εγκρίσεις.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2023

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση