Υπό ποιες προϋποθέσεις εντάσσονται τα τουριστικά καταλύματα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Τουριστικά καταλύματα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Οι τομείς του Τουρισμού και του Εναλλακτικού Τουρισμού ενισχύονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο με:

 1. Επιχορήγηση
 2. Φορολογική απαλλαγή
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
 4. Επιδότηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας

Δείτε ΕΔΩ το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία και το μέγεθος της εταιρείας.


Μέγιστη ενίσχυση ανά επενδυτικό σχέδιο: 10.000.000 €

Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου: 100.000


CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση


Τα τουριστικά καταλύματα εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο ως επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία 3* τουλάχιστον
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον:

α) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

    i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,

    ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα,

    iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων,

γ) κατατάσσονται σε κατηγορία 5 κλειδιών

δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων

 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Στο καθεστώς Εναλλακτικού Τουρισμού, ενισχύονται τα τουριστικά καταλύματα στην ύπαιθρο τύπου Glamping.

Δείτε ΕΔΩ ποιες άλλες τουριστικές δραστηριότητες επιδοτούνται.


Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Kατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Aγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • Aγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Mισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Eκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων (δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Mεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της VK PREMIUM αναλαμβάνουν την εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνικοοικονομικής μελέτης για το επενδυτικό σχέδιο, την κατάθεση του πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαχείριση του φακέλου, καθώς και τη διαχείριση του επενδυτικού έργου.


H VK PREMIUM Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων συμβάλλει καθοριστικά στο αναπτυξιακό μέλλον των επιχειρήσεων. Με 15 χρόνια εμπειρίας και σχεδόν 98% επιτυχία στην υποβολή αιτήσεων, διερευνά τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες των επιχειρήσεων για επενδυτικά κίνητρα.

Επικοινωνήστε σήμερα με τη VK PREMIUM, για να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ενεργές επιδοτήσεις. Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση