Οριστική απόφαση ένταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενστάσεις έως τις 2/5/2017

Οριστική απόφαση ένταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ανακοινώθηκε στις 12/4/2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η απόφαση “Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κωδικό ΟΠΣ 002ΚΕ (Α/Α 1385) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.”

Στην απόφαση περιλαμβάνονται οι πίνακες των εγκεκριμένων σχεδίων ανά περιφέρεια και μπορείτε να τη δείτε εδώ: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20170412_Apofash_Entakshs_Ptuxiouxoi.pdf

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όσοι αιτούντες έχουν απορριφθεί και επιθυμούν να κάνουν ένσταση, έχουν το δικαίωμα να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της απόφασης, δηλαδή έως τις 2/5/2017.