Σχεδιασμός μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τα πρότυπα EU GMP και GACP

Σχεδιασμός μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με EU GMP και GACP

O σχεδιασμός μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τα πρότυπα EU GMP και GACP, είναι πολύπλοκο έργο που επηρεάζεται από διαφορετικές και μερικές φορές αντιφατικές παραμέτρους. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι που απαιτεί μεγάλη δημιουργικότητα και εμπειρία, για να είναι επιτυχημένο και να εξυπηρετήσει μακροπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια.

Ας δούμε όμως πρώτα γιατί ο σχεδιασμός τους είναι ένα πολύπλοκο έργο. Η απάντηση έγκειται στο απλό γεγονός ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια φαρμακευτική εγκατάσταση που να συμμορφώνεται πλήρως κατά τα πρότυπα EU GMP το όποιο σίγουρα αυξάνει τις απαιτήσεις του έργου.

Εάν στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις, προσθέσουμε και την μονάδα θερμοκηπίου ως απαιτούμενης με την Ελληνική νομοθεσία (κατά τα πρότυπα EU GACP), και για να αξιοποιήσουμε το όφελος μιας κάθετα ολοκληρωμένης εγκατάστασης φαρμακευτικής κάνναβης, αυτό καθιστά το σχεδιασμό μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις απαιτήσεις EU GMP και GACP, ακόμα πιο πολύπλοκο αλλά και «δημιουργικό».

Σε αυτή την περίπτωση όμως, θα είμαστε σε θέση να ελέγξουμε ακόμα καλύτερα την ποιότητα της πρώτης ύλης γεγονός που συνεπάγεται λιγότερα προβλήματα στο στάδιο της επεξεργασίας και παραγωγής σαφώς ανώτερων ποιοτικά προϊόντων καθώς και να μεγιστοποιήσουμε τα περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητας στις τιμές των προϊόντων μας.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, ας δούμε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για να έχουμε επιτυχημένο σχεδιασμό μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τα standards EU GMP & GACP, ξεκινώντας με ένα σύνολο 10 συμβουλών για το θερμοκήπιο / εσωτερική μονάδα.

10 συμβουλές για τον σχεδιασμό μονάδας καλλιέργειας τύπου θερμοκηπίου (greenhouse) / εσώκλειστων χώρων (indoor) σύμφωνα με EU GMP & GACP

1. Μπορούμε να καλλιεργούμε τα φυτά μας είτε σε θερμοκήπια με οροφή από γυάλινα πλαίσια ή με ειδικά υλικά πλαστικού ή και σε τελείως εσώκλειστους χώρους με τεχνητό φωτισμό. Συγκεκριμένα:

  • Η καλλιέργεια σε εσώκλειστους χώρους μας επιτρέπει να ελέγξουμε όλες τις συνθήκες (θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού, αφύγρασης κ.α.) για να επιτύχουμε την καλύτερη καλλιέργεια, αλλά απαιτεί υψηλότερες επενδύσεις και κόστος λειτουργίας. Η συγκεκριμένη εναλλακτική επιλογή εφαρμόζεται συνήθως σε περιοχές με περιορισμένο ηλιακό φως.
  • Η καλλιέργεια εντός θερμοκηπίων με γυάλινη ή πλαστική οροφή είναι λιγότερο δαπανηρή για να κατασκευαστεί σε σχέση με την καλλιέργεια σε εσωτερικούς χώρους και μειώνει το κόστος λειτουργίας, δεδομένου ότι γίνεται εκμετάλλευση του πλήρους φάσματος του ηλιακού φωτός.

2. Τα φυτά πρέπει να μετακινούνται κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους σε διαφορετικά διαμερίσματα του θερμοκηπίου / της εσωτερικής μονάδας. Μια αυτοματοποιημένη διαδικασία σχεδιασμένη προσεκτικά, θα μειώσει το λειτουργικό κόστος εργασίας και θα αποτρέψει τους τραυματισμούς του προσωπικού.

3. Πρέπει να έχουμε ένα άριστα μονωμένο εσωτερικό περιβάλλον και αξιόπιστα συστήματα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του φωτισμού, της στάθμης του CO2 και της ατμοσφαιρικής πίεσης που απαιτούνται στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των φυτών.

4. Η εσωτερική θετική ατμοσφαιρική πίεση εντός του θερμοκηπίου ή του κλειστού χώρου ανάπτυξης των φυτών, είναι απαραίτητη για να μετριάσει τους κινδύνους επιμόλυνσης τους καθώς ο αέρας εξέρχεται από τις πόρτες ή τους αεραγωγούς και καθιστά δύσκολη την είσοδο παρασίτων και παθογόνων.

5. Για τον παραπάνω λόγο αποφυγής επιμόλυνσης των φυτών απαιτούνται επίσης συστήματα φίλτρων αποστείρωσης του αέρα υψηλής τεχνολογίας.

6. Η υγρασία που δημιουργείται από την εκπνοή των φυτών, έχει την τάση να σχηματίζει σταγονίδια νερού στα φύλλα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μην μη σωστή ανάπτυξη των φυτών και την αύξηση του κινδύνου επιμόλυνσης τους. Για την αποφυγή των εν λόγω προβλημάτων, προτείνονται συστήματα εσωτερικών υδρορροών και υλικών στην εσωτερική επιφάνεια της οροφής ώστε να έχουμε τη σωστή ισορροπία τόσο της υγρασίας (Vapor Pressure Deficit – VPD).

7. Ο σχεδιασμός χώρων απολύμανσης του προσωπικού, είναι ζωτικής σημασίας για την μείωση των κινδύνων επιμόλυνσης των φυτών.

8. Η διαμερισματοποίηση των εσωτερικών χώρων του θερμοκηπίου (ή εσώκλειστου χώρου) είναι επίσης μια κρίσιμη παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη για έναν επιτυχημένο σχεδιασμό. Τα φυτά έχουν διαφορετικές ανάγκες σε υγρασία, φωτισμό, θερμοκρασία και επίπεδα CO2 στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τους και άρα χρειάζονται διαφορετικούς χώρους. Αυτό επίσης συμβάλει ουσιαστικά στην μείωση του κινδύνου επέκτασης μιας ενδεχόμενης επιμόλυνσης τους.

9. Πολλές τοποθεσίες απορρίπτονται ακόμη και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από αγορά γης (δυστυχώς) λόγω περιορισμών στη διαθεσιμότητα των πόρων, όπως η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η ποιότητα και επάρκεια υδάτων και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ή και λόγω της απόστασης τους από κτηνοτροφικές/πτηνοτροφικές μονάδας ή/και οικισμούς.

 10. Η σταδιακή επεκτασιμότητα του θερμοκηπιακού χώρου αποτελεί μια συνετή προσέγγιση στον σχεδιασμό ενός θερμοκηπίου / εσώκλειστης μονάδας, ώστε να μειωθεί το ύψος των κεφαλαιουχικών δαπανών στα αρχικά στάδια της επένδυσης.

Ο σχεδιασμός κατά τα πρότυπα EU GMP και GASP της μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, είναι μια υπηρεσία που παρέχει με επιτυχία η VK PREMIUM με σκοπό την μέγιστη μακροπρόθεσμη απόδοση της επένδυσης. 

Η VK PREMIUM είναι εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων η οποία διαθέτει την εμπειρία σε επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης ώστε να καθοδηγήσει τον επενδυτή σε έξυπνες στρατηγικές και επιλογές κατά την διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας.

Φόρμα Επικοινωνίας


* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.