Βαθμολογική κατάταξη αντί των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων για «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Βαθμολογική κατάταξη αντί των πολυαναμενόμενων αποτελεσμάτων για την «Αναβάθμιση μικρών επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε στις 3/4/2017 από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η βαθμολογική κατάταξη των επενδυτικών έργων που είχαν υποβληθεί στη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι πίνακες που αναρτήθηκαν περιέχουν ουσιαστικά μόνο τη βαθμολογία που προέκυψε από τη διαδικασία της αξιολόγησης για κάθε πρόταση και για κάποιες από αυτές την πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων.

Στις περισσότερες από τις προτάσεις δεν έχει γίνει ακόμη ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση για καμία πρόταση δεν έχει γίνει ο έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών και συνεπώς ούτε και η έγκριση του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα παραπάνω, η βαθμολογική κατάταξη που αναρτήθηκε δεν αποτελεί ανακοίνωση αποτελεσμάτων αφού με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν έχει διαμορφωθεί η βάση ανά περιφέρεια.

Κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης της Δράσης, οι υπολειπόμενοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν μετά την περίοδο του Πάσχα και κατόπιν θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Για τη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων πατήστε εδώ: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=243