Δόθηκε εξάμηνη παράταση στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11, για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31η Μαρτίου 2015

Νέα καταληκτική ημερομηνία στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11

Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-2015.

Δόθηκε εξάμηνη παράταση στα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11Η σχετική ρύθμιση, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας.

Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης γνωστοποίησε ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα ψηφιστεί πριν το τέλος του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04:

Α) Δόθηκε στους επενδυτές με το Ν. 4242/2014 εξάμηνη παράταση για έργα του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11 της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015 (τελική ημερομηνία), εκτός αν προβλέπεται απώτερη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής.

Β) Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της επένδυσης έως την 31-12-2014, μπορούν να αιτηθούν παράτασης ώστε να ολοκληρώσουν την επένδυση τους μέχρι την 31-12-2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30-06-2015.

Γ) Κατ’ εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω χρονοδιαγράμματα, λόγω αιτιολογημένων ειδικών και απρόβλεπτων δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30-6-2014 παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν την επένδυση τους έως 31-12-2016. Τα σχετικά αιτήματα θα έχουν κριθεί εντός του 2014.

Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις νέες ρυθμίσεις, δήλωσε οτι με τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπως τροποποιήθηκε το 2013, «το υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια υλοποίησης των επενδύσεων τους».

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, «η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε με την οριζόντια παράταση που δόθηκε το 2014 προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτικών έργων του παλαιότερου αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Με τις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα περιθώρια για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη διαδικασία της υλοποίησης.

Βούληση του υπουργείου είναι να συμπαρασταθεί έμπρακτα στις προσπάθειες των υγιών επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απελευθέρωση κονδυλίων και τη χρηματοδότηση νέων έργων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος θα ψηφιστεί εντός του έτους».