Έως 30 Ιουλίου οι αιτήσεις για Ενισχύσεις έως 55% από τα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” & “Ενίσχυση Μικρών Επιχειρήσεων”

Στις 30 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα και “Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις” στα πλαίσια των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Στους νέους κύκλους του Αναπτυξιακού νόμου έχουν συνολικά εγκριθεί, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ενισχύσεις 520 εκατ. ευρώ και φοροαπαλλαγές 285 εκατ. ευρώ

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, «μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, παρέχουμε 805 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. Η ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης».


7ος κύκλος υποβολών αιτήσεων – Καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €10.000.000 προσφέρει το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, τη δημιουργία νέων προϊόντων, τη στήριξη της απασχόλησης και την ανάπτυξη των εξαγωγών.

Προϋπολογισμοί έργων: Δεν υπάρχει περιορισμός για το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ.


5ος κύκλος υποβολών αιτήσεων – Καθεστώς Ενισχύσεων για Μικρές Επιχειρήσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Αναμένεται νέος κύκλος υποβολών αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επιδοτήσεις έως 55% και ύψους έως €3.000.000 προσφέρει το καθεστώς “Ενισχύσεις για Μικρές Επιχειρήσεις” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Στο πλαίσιο του καθεστώτος παρέχονται μεγαλύτερες επιχορηγήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις σε σχέση με το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021

Ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ.


Ενδεικτικοί κλάδοι που μπορούν να υπαχθούν στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης:

• Βιομηχανία τροφίμων & ποτών
• Τουρισμός – Ξενοδοχεία
• Μεταποίηση
• Ενέργεια
• Γεωργία
• Logistics
• Πληροφορική
• Φαρμακευτικά προϊόντα
• Τηλεπικοινωνίες
• Αθλητικές εγκαταστάσεις
• Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης
• Φαρμακευτική κάνναβη
• Πρωτογενής τομέας (φυτική & ζωική παραγωγή)


Είδη ενίσχυσης:
• φορολογική απαλλαγή
• επιχορήγηση
• επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
• επιδότηση μισθολογικού κόστους


Είμαστε στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε αν η επιχείρησή σας ανήκει στους επιδοτούμενους κλάδους από τον Αναπτυξιακό Νόμο και να συνεργαστούμε για την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα ή να καλέσετε στο 210-6835560.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση