Οι βασικές δραστηριότητες που μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για μικρές επιχειρήσεις (Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση τη λογική του «first-come-first served», δηλαδή με Σειρα Προτεραιότητας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάσουν επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000€ και να λάβουν επιδότηση από 50% έως και 65% των ποσών αυτών.

Οφέλη του προγράμματος

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί:

 • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
 • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Ποιες είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν?

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους : Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία και Υλικά-Κατασκευές. 

Κλάδοι Επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα (ενδεικτικά):

Μεταποίηση

 • Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία
 • Παραγωγή Αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και Μπίρα
 • Παραγωγή Βασικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
 • Παραγωγή Έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Κατασκευή Ενδυμάτων Εργασίας
 • Κατασκευή Εξοπλισμού Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και Πλακετών
 • Παραγωγή Κουλουριών, Πιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
 • Κατασκευή Κοσμημάτων Απομίμησης  
 • Κατασκευή Προϊόντων από Πλαστικό
 • Παραγωγή Σαπουνιών, Απορρυπαντικών, και Προϊόντων Καθαρισμού
 • Χαρτοποιία και κατασκευή Χάρτινων προϊόντων

Κλάδος Υγείας

 • Γυναικολογικές και μαιευτικές νοσοκομειακές υπηρεσίες
 • ακτινοθεραπευτικής – ογκολογίας
 • Οδοντιατρικές υπηρεσίες
 • Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας – αφροδισιολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
 • Υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
 • Υπηρεσίες εργοθεραπείας
 • Υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
 • Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Χονδρικό Εμπόριο

 • Φρούτα και λαχανικά
 • Χυμοί, μεταλλικά νερά, αναψυκτικά
 • Αλκοολούχα ποτά
 • Εξοπλισμός ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
 • Προϊόντα αρτοποιίας
 • Βιολογικά τρόφιμα
 • Χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης
 • Ιατρικά Μηχανήματα
 • Εξοπλισμός πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
 • Φωτιστικός εξοπλισμός
 • Γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Μηχανήματα για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού
 • Υδραυλικός εξοπλισμός και προμήθειες για εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

Υπηρεσίες

 • Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης
 • Υπηρεσίες αισθητικών 
 • Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων
 • Υπηρεσίες επισκευής Η/Υ και
 • περιφερειακού εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
 • Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών ειδών
 • Υπηρεσίες επισκευής ποδηλάτων
 • Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων
 • Υπηρεσίες φύλαξης χαλιών και μοκετών
 • Υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται?

 1. Μηχανήματα & Εξοπλισμός: (έως 200.000€ μέγιστο επιλέξιμο ποσό προϋπολογισμού και έως 100% του προϋπολογισμού)
  • Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, 
  • Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο, 
  • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης-Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Λοιπός Εξοπλισμός: 
   1. Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
    • προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών,
    • περονοφόρων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ) ,
    • προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου,
   2. Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:
    • προμήθεια εκσκαφέων κ.ο.κ.
  • Eξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό
 1. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (ISO 9001 κ.ά.)
 2. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 
 3. Ψηφιακή Προβολή όπως Κατασκευή Ιστοσελίδας & E-shop, Ψηφιακή προβολή στα Social Media, Διαφήμιση σε Google & Facebook, Καμπάνιες newsletters & email marketing (έως 14.000€ μέγιστο επιλέξιμο ποσό προϋπολογισμού)
 4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000€ μέγιστο επιλέξιμο ποσό προϋπολογισμού)
 5. Μεταφορικά Μέσα (αμιγώς επαγγελματικής χρήσης)
 6. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (μέχρι 30.000 € μέγιστο επιλέξιμο ποσό προϋπολογισμού)

 

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα?

 1. Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί έως και 49 άτομα προσωπικό,
 2. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας (3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας),
 3. Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 2 τουλάχιστον υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (2 ΕΜΕ).

 


Φόρμα Δωρεάν Προαξιολόγησης επιχείρησης

CAPTCHA image

* You must fill this field.


Γιατί να επιλέξω την VK PREMIUM για σύμβουλο μου?

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με μακροχρόνια πείρα στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων με ποσοστά επιτυχίας μεγαλύτερα του 92% (στην υποβολή των σχεδίων)

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.