Προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός

Προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηροποιούνται ή προτίθενται να δραστηροποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Η προδημοσίευση του Προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχέδιων τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας ή περισσοτέρων ειδικών ή/και εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως: Αθλητικός, Πολιτιστικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός και Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας.

Σχετικά άρθρα:

Εναλλακτικός Τουρισμός

Info