4 ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις: δικαιούχοι, προθεσμίες και ποσοστά επιδότησης

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» - Επιδότηση

Tην περίοδο αυτή υπάρχουν 4 ενεργά επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν δραστηριότητες που ανήκουν στην μεταποίηση, τουρισμό, ανάπτυξη λογισμικού & ψηφιακών προϊόντων καθώς να στηρίξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία και προϋποθέσεις για το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα:

Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, μπορούν να λάβουν επιδότηση έως 70% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος, απαιτείται να έχουν συνολικό προϋπολογισμό από € 200.0000 έως € 2.000.000.

 ✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/12/2022.

Περισσότερα


Επιδότηση σε startups εγγεγραμμένες στο «Elevate Greece»

Το πρόγραμμα παρέχει μη επιστρεπτέα επιδότηση από €5.000 έως €100.000 για κεφάλαιο κίνησης, σε ποσοστό 80% των εξόδων που είχαν στο 2020 ή 2021.

Δικαιούχοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (έως 249 άτομα προσωπικό) που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο “Elevate Greece”.

✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/11/2022.

Περισσότερα


Επιδοτήσεις έως 75% στους κλάδους μεταποίησης & εφοδιαστικής αλυσίδας

Το καθεστώτος “Μεταποίηση & Εφοδιαστική αλυσίδα” του Αναπτυξιακού Νόμου, ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

 Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτοποιία
 • Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • Παραγωγή δομικών υλικών
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή επίπλων
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

Μέγιστα ποσά ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο:

 • έως 3.000.000 € για μικρές επιχειρήσεις

Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα προσωπικό):

 • έως 5.000.000 € (φορολογική απαλλαγή)
 • έως 3.000.000 € (επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης & επιδότηση νέων θέσεων εργασίας)

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2022

Περισσότερα


Επιδοτήσεις έως 75% στον τουρισμό – Ξενοδοχειακός κλάδος

Το καθεστώτος “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου, επιδοτεί έως 75% τα επενδυτικά έργα για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό Ξενοδοχείων 4* και άνω, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, camping & condo hotels. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης όπως ορίζεται στον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων.

Το καθεστώτος ενισχύει τις επιχειρήσεις με επιδότηση, φορολογική απαλλαγή, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων των κλάδων μεταποίησης και εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαμβάνει τα ανωτέρω κίνητρα πλην της επιδότησης.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που επιδοτούνται

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3* αστέρων αφού παρέλθει μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας
 • Επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 4*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) υπό προϋποθέσεις

Το ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου για το οποίο μπορεί να υποβληθεί αίτηση είναι 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (που απασχολούν 1 έως 10 άτομα προσωπικό).

✅ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/12/2022.

Περισσότερα


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την υποβολή αιτήσεων για τα παραπάνω ενεργά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση