Ξεκίνησαν οι υποβολές των αιτήσεων υπαγωγής για το Β’ κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις, που είναι ενεργά αυτή την περίοδο, είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος, για τον οποίο έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής από τις 15 Δεκεμβρίου 2017. 

Τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται έως 55% ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Το επιλέξιμο ύψος επένδυσης κυμαίνεται από 100.000 € έως 5.000.000 €. 

Όσον αφορά το καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στις 17 Σεπτεμβρίου 2018 μετά από παράταση που δόθηκε.

Για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ορίστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του καθεστώτος.

Ενδεικτικές Επιδοτούμενες Δραστηριότητες

Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια των περισσότερων τομέων της Οικονομίας, όπως για παράδειγμα:

 • Τουρισμός (Ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές κ.α.)
 • Γεωργία,
 • Κτηνοτροφία,
 • Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια,
 • Ποτοποιία,
 • Μεταποίηση,
 • Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Οικιακών Συσκευών, Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού κ.α.,
 • Ανάπτυξη Λογισμικού,
 • Παραγωγή και Κατασκευή Δομικών Υλικών,
 • Τηλεπικοινωνίες,
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων,
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (χρωμάτων, βερνικιών), βασικών μετάλλων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή πλαστικών, προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής, προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο, μεταλλικών προϊόντων κ.α.
 • Κοπή, μορφοποίηση και επεξεργασία λίθων

Συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου:

Η ίδια συμμετοχή μπορεί να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Προϋποθέσεις επενδυτικού σχεδίου:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα-υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι τουλάχιστον 200% της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προηγούμενου έτους
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας με τον όρο οι επιλέξιμες δαπάνες να είναι μεγαλύτερες από τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων ετών
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού για αγορά εγκατάστασης επιχείρησης που έχει παύσει τη λειτουργία της

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια στον νέο Αναπτυξιακό νόμο:

Ενδεικτικά, για τον τομέα του Τουρισμού ενισχύονται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμος 4399/2016 οι εξής επενδύσεις:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν παύσει την λειτουργία τους, εφόσον αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, θεματικά πάρκα, spa, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ)
 • Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται επιχειρηματικό σχέδιο από clusters
 • Ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων

Είδη ενισχύσεων που προβλέπονται από τον νέο Αναπτυξιακό νόμο

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση 
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με την VK PREMIUM στο 210 6835560.

Πατήστε εδώ για να δείτε το εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου

Δείτε τα τέσσερα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου σύμφωνα με τον Α’ Κύκλο

Η VK PREMIUM ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕ μία από τις καλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του κλάδου εμπορίου και υπηρεσιών, μεταποίησης, τουρισμού, logistics, καθώς και σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σας βοηθά να επιλέξετε προγράμματα επιδοτήσεων που ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και στην οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Κατέχει σημαντική εμπειρία μεταξύ άλλων στους κλάδους τουρισμού, logistics και supply chain, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων και εξοικονόμησης ενέργειας, τροφίμων και ποτών.