Ελληνικός Τουρισμός: αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 1ο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το 2022

Ελληνικός Τουρισμός: αυξήθηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 1ο εξάμηνο του 2023

Θετική για τις επενδύσεις στον Ελληνικό τουρισμό είναι η αξιολόγηση των τελευταίων διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων που δημοσιεύθηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού είναι στην πλειονότητά τους αυξητικά τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο όσο και σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα:

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις Ιανουαρίου – Ιουνίου 2023

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +23,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 6.175 εκατ. €. Σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, καταγράφεται αύξηση +14,1%.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +17,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.357 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +31,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.624 εκατ. €.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.804 εκατ. €, αυξημένες κατά +17,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +17,4% και διαμορφώθηκαν στα 553 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +9,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.135 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +31,1% και διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. €.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +7,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 856 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +54,4% και διαμορφώθηκαν στα 523 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά +5,5% και διαμορφώθηκαν στα 15 εκατ. €.


Δείκτες ποιότητας ξενοδοχείων Ελλάδας και ανταγωνιστών (Ιούλιος 2023)

Τον Ιούλιο του 2023, η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στο γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) των ξενοδοχείων με 87%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία, η Κύπρος και η Τουρκία με 84% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Ιταλία με 83% ενώ στην τελευταία θέση βρέθηκε η Γαλλία με 78%.


Διεθνείς Αεροπορικές Αφίξεις

Τον Ιούλιο σημειωθήκαν 4,4 εκατ. αφίξεις καταγράφοντας αύξηση σε +4,6%/+192 χιλ. σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 και +13,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, καταγράφηκαν 13,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2022 κατά +14,8%/+1,4 εκατ. αφίξεις, ενώ σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε +11,4%.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 706 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -57 χιλ./-7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 109 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -3 χιλ./-2,7%.

Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +163 χιλ./+6,4%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 2,1 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +63 χιλ./+3,0%.

Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +142 χιλ./+7,8% ενώ καταγράφηκαν 2,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.


Οδικές Αφίξεις

Τον Ιούλιο, οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 2,0 εκατ. αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +468 χιλ./+30,8% σε σχέση με πέρυσι και μείωση -5,6% σε σχέση με το 2019.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023 καταγράφηκαν 5,5 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 3,9 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +41,8%/+1,6 εκατ. οδικές αφίξεις και μείωση -10,2% σε σχέση με το 2019.

Το επτάμηνο του 2023, καταγράφηκε αύξηση από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά +69,3%/+1,0 εκατ., ενώ καταγράφηκαν 2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και ακολούθησε η Τουρκία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστιαίες διαφορές κατά +119,5%/+292 χιλ. με σύνολο 536 χιλ. οδικές αφίξεις.

Η αύξηση από την Βόρεια Μακεδονία ανήλθε σε +13,4%/+204 χιλ. καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν 1,7 εκατ., ενώ από την Αλβανία η αύξηση ανέρχεται σε +23,2%/ +173 χιλ. με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 920 χιλιάδες.

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ


Τα παραπάνω θετικά στοιχεία για την πορεία του Ελληνικού τουρισμού, επιβεβαιώνουν το ισχυρό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και σκάφη αναψυχής.

Μάλιστα, τα επενδυτικά σχέδια για την δημιουργία ή επέκταση ξενοδοχείων κατηγορίας 4 αστέρων και άνω, μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως 75% από το ενεργό επιδοτούμνενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Επίσης η ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων επιδοτείται με ποσοστό έως 50% από το αναμενόμενο πρόγραμμα “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων” που θα ξεκινήσει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023.


Στην VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, ώστε μπορούμε να αναλάβουμε την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για τα ενεργά αλλά και αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6835560 και 210-6835551.


Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση