Ενισχύονται οι εξαγωγές και οι επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης με το νέο σχέδιο νόμου

Ενισχύονται οι εξαγωγές και οι επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης με το νέο σχέδιο νόμου

Tο προτεινόμενο νομοσχέδιο κινείται κατηγορηματικά προς τη σωστή κατεύθυνση όπως δηλώνει ο κος Κωνσταντίνος  Βαμβακάς Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

  • κατοχυρώνεται η ασφαλής και ομαλή παραγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ
  • απομακρύνονται πιθανά εμπόδια και δυσκολίες, με στόχο να διευκολυνθεί η εξαγωγή αυτών των προϊόντων, ενισχύοντας σημαντικά την εγχώρια οικονομία

Σε ότι αφορά την εξαγωγική διαδικασία συγκεκριμένα, τα προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης θα μπορούν πλέον να διατίθενται στη χώρα εισαγωγής με βάση απόφαση της αρμόδιας αρχής σε κάθε κράτος, χωρίς να είναι απαραίτητη η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα.

Αναφορικά με την διάθεση προϊόντων σε μορφή ξηρού ανθού, το νομοσχέδιο ορίζει ότι θα επιτρέπεται πλέον και η παραγωγή τελικών προϊόντων σε συσκευασία έως τριάντα (30) γραμμάρια, κάτι που ενισχύει την εξαγωγή τους για αποκλειστική χρήση για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το πως θα χρησιμοποιηθούν στην χώρα εξαγωγής τους (ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη).

Στο ίδιο πλαίσιο, κατοχυρώνεται επίσης, υπό τον έλεγχο του ΕΟΦ, η ασφαλής και απρόσκοπτη διάθεση των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για την κάλυψη συνταγογραφημένων αναγκών.

Παράλληλα οι επενδύσεις Φαρμακευτικής κάνναβης εντάσσονται στα κίνητρα ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και μπορούν να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω επιδότησης ή μέσω φορολογικών απαλλαγών ή και συνδυασμό τους. Το ποσοστό ενίσχυσης (επιδότηση ή φορολογική απαλλαγή) μπορεί να φθάσει έως το 55% της επένδυσης.

Ενισχύονται οι εξαγωγές και οι επενδύσεις Φαρμακευτικής Κάνναβης με το νέο σχέδιο νόμου

Οι βασικές αλλαγές/τροποποιήσεις που προτείνονται στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%»  είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται η περιορισμός διάθεσης των προϊόντων μέσω του κρατικού μονοπωλίου και μπορεί πλέον το τελικό προϊόν να  διατεθεί στην ελληνική αγορά μέσω της απευθείας διάθεσής τους σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, δημόσια νοσοκομεία, η οποία γίνεται υπό τον έλεγχο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για ιατρικούς σκοπούς

2. Για την έγκριση παραγωγής και διάθεση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης δεν απαιτείται πλέον η γνώμη της επιτροπής ναρκωτικών κάτι που επιταχύνει σημαντικά το χρόνο έκδοσης των σχετικών αποφάσεων

3. Επιτρέπεται εντός των εγκαταστάσεων φαρμακευτικής κάνναβης η εγκατάσταση  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (φωτοβολταικών, αιολικών ή συμπαραγωγής) για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας.

4. Επιτρέπεται η εξαγωγή του πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών κάνναβης του είδους cannabis sativa L περιεκτικότητας σε THC άνω του 0,2%

5. Επιτρέπεται η εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης άνω του 0,2% σε THC από το τελωνείο Πειραιά, την ελεύθερη ζώνη Θεσσαλονίκης και κάθε αρμόδια αρχή εξαγωγών.

6. Ο ΕΟΦ είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας για την έγκριση άδειας παραγωγής τελικών προϊόντων  φαρμ. κάνναβης ανεξάρτητα αν τα προϊόντα προορίζονται για την Ελληνική αγορά ή εξαγωγές.

7. Τα προϊόντα μπορούν  να εξαχθούν ανεξάρτητα αν στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς και ανεξαρτήτως  των θεραπευτικών ενδείξεων τους.

8. Για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή δεν απαιτείται η χορήγησή  της έγκρισης κυκλοφορίας από ΕΟΦ. Απλοποιείται έτσι σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης και έναρξης λειτουργία της μονάδας.

9. Η Άδεια Παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή χορηγείται από τον ΕΟΦ εντός αποκλειστικής προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου.

10. Επιτρέπεται η συσκευασία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή ξηρού ανθού έως τριάντα (30) γραμ.,  με σκοπό τη εξαγωγή τους για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς ανεξάρτητα εάν στη χώρα εξαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς

11.Η μονάδα φαρμακευτικής κάνναβης θα πρέπει να διατηρεί παραγωγική δυναμικότητα για δύο τουλάχιστον μορφές προϊόντων φαρμ. κάνναβης εκ των οποίων η μία αντιστοιχεί στη μορφή  του ξηρού ανθού και η άλλη δεν συνιστά ξηρό ανθό ούτε έχει το ξηρό ανθό ως περιεχόμενο της.     

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου θα ενισχύσει την εγχώρια ανάπτυξη και την εξαγωγική δραστηριότητα των εταιρειών σε άλλες χώρες, οι οποίες θα μπορούν πλέον να διαθέτουν προϊόντα ξηρού ανθού και έτοιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων κάνναβης, θέτοντας ουσιαστικά, γερές βάσεις για την ανάπτυξη μιας ισχυρής βιομηχανίας, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο παγκοσμίως.

H VK PREMIUM εξειδικεύεται στην υλοποίηση επενδύσεων Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα.

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση. Σημείωση: Ο προϋπολογισμός της επένδυσης για δημιουργία μονάδας καλιέργειας και επεξεργασίας Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα εκτιμάται στα 5 εκ. έως 7 εκ. ευρώ κατ΄ελάχιστον.