Επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας_επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τηλέφωνο επικοινωνίας και προαξιολόγησης: 210-6835560

Οι εταιρείες μπορούν να να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) και να λάβουν επιδότηση ΕΣΠΑ έως 65% για την ανάπτυξη e-shop, website και για συστήματα ERP, CRM.  

Η επιδότηση παρέχεται από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Αναμένεται το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό που επιδοτεί με έως 5.000 ευρώ την κατασκευή e-shop για επιχειρήσεις του κλάδου Λιανικού εμπορίου.

Ενδεικτικές δαπάνες λογισμικού (software) για τις οποίες μπορεί να επιδοτηθεί η επιχείρηση

 • Ανάπτυξη και αναβάθµιση εταιρικής ιστοσελίδας (website) σε δύο γλώσσες
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήµατος e-shop (χονδρικής ή λιανικής πώλησης)
 • Λογισμικό παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωµών για το e-shop
 • Εξειδικευμένο λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS, PMS)
 • Εξειδικευµένα προγράµµατα διαχείρισης πελατών της επιχείρησης – CRM
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Συµµετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces)

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με 50-65%:

 • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
 • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%


Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

 


Επιδοτούμενοι κλάδοι ΕΣΠΑ – Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας:

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος μεταποίησης, το χονδρικό εμπόριο και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον δαπάνες που καλύπτονται από το ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με:

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή στα Social Media,
 • Διαφήμιση σε Google & Facebook
 • Καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)


Βασικές Προϋποθέσεις επιδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31.01.2021 και ώρα 17:00.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ώστε να λάβουν την επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

 

Επιδοτούνται τα κτηνιατρεία στο ίδιο πρόγραμμα, δείτε εδώ περισσότερα.