Επιδότηση ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – συνοπτικός οδηγός & συχνές απαντήσεις

Οδηγός ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Ευκαιρία για την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχεδόν όλων των κλάδων αποτελεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Καθώς το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, έχουμε απαντήσει σε αρκετές διευκρινιστικές ερωτήσεις, οπότε παρουσιάζουμε παρακάτω ένα συνοπτικό οδηγό με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί – δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Συνοπτικός οδηγός ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ – συχνές ερωτήσεις &  απαντήσεις

Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης?

Ανάλογα το επιδοτούμενο πρόγραμμα, το ποσοστό ανέρχεται έως 50%. Ειδικά για τις περιοχές «δίκαιης μετάβασης» το ποσοστό επιδότησης διαμορφώνεται στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.


Υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ;

Όχι δεν υπάρχει. Η αξιολόγηση και επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιείται με την σειρά που αυτά υποβάλλονται (FiFo), δηλαδή με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.


Μπορούν να επιδοτηθούν όλες οι επιχειρήσεις, υπάρχουν εξαιρέσεις;

Η δράση επιδοτεί ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλους τους οικονομικούς τομείς όπως παρακάτω. Υπάρχουν εξαιρέσεις, για παράδειγμα δεν επιδοτείται ο τομέας ασφαλιστικών υπηρεσιών.  

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Camping και αγροτουριστικές μονάδες
 • Ξενοδοχεία
 • Τουριστικά καταλύματα, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο


Τι προβλέπεται για την επιδότηση σε επιχειρήσεις franchising & NEPA;

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising. Οι συμβάσεις δικαιοχρησίας και οι τυχόν εκτελεστικές συμβάσεις που υπάρχουν μεταξύ δικαιοπάροχου (franchisor) και δικαιοδόχου (franchisee) θα καθορίσουν την επιλεξιμότητα των ενισχύσεων του προγράμματος ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με συμβάσεις δικαιοχρησίας (franchise). Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ενίσχυσης δαπανών θα γίνεται κατά περίπτωση και αφού τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσιάσουν όλες τις συμβάσεις δικαιοχρησίας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση και οι ΝΕΠΑ (Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής) αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις επιλξιμότητας.


Ποια επιμέρους δράση ΕΣΠΑ ταιριάζει στην επιχείρηση μου, ποιες είναι οι σημαντικότερες προϋποθέσεις;

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ διακρίνεται σε τρεις (3) υπό-δράσεις. Για να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει θα πρέπει να λάβετε υπόψη τον αριθμό των ΕΜΕ που απασχολήσατε το 2022 και το ύψος του προϋπολογισμού που έχετε.

Η κάθε μία υπό-δράση απαιτεί διαφορετική ποσότητα ΕΜΕ (εργαζομένων πλήρους απασχόλησης). Η δράση Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το πρόγραμμα Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η επιδότηση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Επίσης το κάθε επιδοτούμενο πρόγραμμα επιδοτεί διαθερετικούς προϋπολογισμούς, δηλαδή ο Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιδοτεί προϋπολογισμούς από €18.000 έως και €30.000, ο Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός επιδοτεί προϋπολογισμούς από €50.000 έως και €650.000 και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής επιδοτεί προϋπολογισμούς από €200.001 έως και €1.200.000.

Η κάθε εταιρία πρέπει να επιλέξει μόνο ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.


Μπορούν να επιδοτηθούν νέες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις;

Όχι. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός αφορά μόνο υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Να συμπληρώσουμε ότι ενισχύονται επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα προσωπικό.  


Ποιες δαπάνες επιδοτούνται, υπάρχουν παραδείγματα;

Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες – ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πολυμηχανήματα, συσκευές ήχου
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode)
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

Γενικό Λογισμικό

 • Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης 
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές VPN, εφαρμογές Firewall 
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης

Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών

 • Εφαρμογές ERP, WMS, IoT, CRM, SCADA, CCTV,
 • Εφαρμογές virtual sensors και Digital Twin

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής

 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC),
 • Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια,
 • Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)

Τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

 • Ρομποτικά συστήματα & εξοπλισμός, 3D printers & 3D scanners,
 • Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

Συμβουλευτική υποστήριξη

 • Συμβουλευτική υποστήριξη 
 • Αμοιβές τεχνικών Συμβούλων


Μπορώ να επιδοτηθώ για κτιριακές δαπάνες, έξοδα marketing ή πρόσληψη νέων εργαζομένων;

Το πρόγραμμα αφορά μόνο σε δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν επιδοτεί τις παραπάνω δαπάνες. Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»  ενισχύει και τις παραπάνω κατηγορίες δαπανών.


Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στις παρακάτω δράσεις έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναλυτικά


Δείτε εδώ το ΕΣΠΑ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δείτεεδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής για ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση