Επιδότηση έως 65% σε επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών – ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Επιδότηση σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών - ΕΣΠΑ 2020 Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Κατάσταση: Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Τηλέφωνο επικοινωνίας και προαξιολόγησης: 210-6835560

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιδοτούνται από 50% έως 65% από το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» το οποίο στοχεύει στην επιδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (έως και 49 άτομα) για την αναβάθμιση και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην Ελλάδα.

Στο ίδιο πρόγραμμα επιδοτείται ο κλάδος μεταποίησης και το χονδρικό εμπόριο.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με 50-65%:

 • δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα
 • δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Επομένως οι επιχειρήσεις έχουν ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών εντός του οποίου μπορούν να λάβουν επιδότηση για επιλέξιμες δαπάνες.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Επενδυτικά Σχέδια από 20.000 έως 200.000€
 • Επιδότηση από 50% έως 65%

Δικαιούχοι:

Επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2020 “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” οι παρακάτω κλάδοι επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά):

 • Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
 • Λογιστικές υπηρεσίες, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου
 • Νομικές υπηρεσίες (δικηγόροι)
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
 • Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
 • Υπηρεσίες μηχανικών
 • Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
 • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
 • Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου
 • Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και εξειδικευμένου σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων
 • Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας
 • Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)
 • Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

         


Η επιδότηση σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών από το ΕΣΠΑ Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας καλύπτει δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών, πρόσληψης νέου προσωπικού & αγοράς εξοπλισμού 

Στο πλαίσιο της δράσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για τον εξοπλισμό και οργάνωση των επιχειρήσεων, οι οποίες σχετίζονται με:

 • Επιδότηση για αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding
 • Ψηφιακή Προβολή στα Social Media,
 • Διαφήμιση σε Google & Facebook
 • Καμπάνιες newsletters & email marketing
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας & E shop
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (πρόσληψη νέου προσωπικού)

Βασικές Προϋποθέσεις επιδότησης ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών:

Πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου,
 2. Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
 3. Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης,
 4. Να απασχολούν λιγότερες από 50 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας ή ο ετήσιος κύκλος εργασιών και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ,
 5. Να μην είναι franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι την 31.01.2021 και ώρα 17:00.

Η VK PREMIUM Σύμβουλοι Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ώστε να λάβουν την επιδότηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας». 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6835560

Φόρμα Επικοινωνίας

CAPTCHA image

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση

Χρήσιμα Αρχεία : 

 1. Ενημερωτικό της VK PREMIUM (Συνοπτικά ότι χρειάζεται να γνωρίζετε για το πρόγραμμα)
 2. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 
 3. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (Απόφαση)

 

Επιδοτούνται τα κτηνιατρεία στο ίδιο πρόγραμμα, δείτε εδώ περισσότερα.