Νέες δραστηριότητες που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Ποιες επιπλέον δραστηριότητες επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Δημοσιεύθηκαν δύο τροποποιήσεις για τις δράσεις ΕΣΠΑ «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις, προστίθενται ορισμένες δραστηριότητες επιχειρήσεων οι οποίες δεν περιλαμβάντονταν στην αρχική πρόσκληση.

Ποιο συγκεκριμένα οι παρακάτω νέοι ΚΑΔ-Δραστηριότητες μπορούν να επιδοτηθούν:

 • ΚΑΔ 66.1 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • ΚΑΔ 66.2 Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
 • ΚΑΔ 66.3 Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
 • ΚΑΔ 93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Επίσης στις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων προστίθεται και η μορφή του “Συνεταιρισμού”.


Στατιστικά στοιχεία υποβολής αιτήσεων στις δράσεις του ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν ορισμένα στοιχεία για την πρόοδο υποβολής αιτήσεων και για την έως σήμερα απορρόφηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν Αιτήσεις που υποβλήθηκαν Διαθέσιμος ΠΥ Δεσμευμένος ΠΥ Διαθέσιμος ΠΥ Δεσμευμένος ΠΥ
Αττική & Νότιο Αιγαίο Σύνολο Αττική & Νότιο Αιγαίο Αττική & Νότιο Αιγαίο Υπόλοιπες Περιφέρειες Υπόλοιπες Περιφέρειες
Βασικός Ψηφιακός 351 539 19,8 εκ 5,2 εκ 70,2 εκ 2,7
Προηγμένος Ψηφιακός 10 27 33 εκ 1,7 εκ 117 εκ 2,6
Ψηφιακός Αιχμής 11 19 13,2 εκ 2,16 εκ 46,8,2 εκ 3,8 εκ

 

Να σημειώσουμε ότι η δράση καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αφορούν σε δαπάνες για αγορά λογισμικού & τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η αξιολόγηση και επιδότηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται με τη σειρά που αυτά υποβάλλονται (FiFo).


Επιδοτούμενοι κλάδοι

Η δράση επιδοτεί ένα πολύ μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από όλους τους οικονομικούς τομείς.

Να σημειώσουμε ότι στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν με καθεστώς franchising.

Επιδοτούμενοι κλάδοι δραστηριότητας (ενδεικτικά)

 • Εκδοτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Κατασκευή ενδυμάτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Μεταποιητικές δραστηριότητες
 • Νοσοκομειακές και ιατρικές υπηρεσίες
 • Νομικές, μεσιτικές, διαφημιστικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή τροφίμων & ποτών
 • Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Παραγωγή φαρμάκων
 • Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης & μεταφοράς
 • Υπηρεσίες μηχανικών & παροχής τεχνικών συμβουλών
 • Υπηρεσίες εστίασης (π.χ εστιατόρια, φαστ φουντ, bar, κτλ.)
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Χονδρικό εμπόριο

Τρεις επιμέρους δράσεις – Ποσοστό επιδότησης & Χαρακτηριστικά

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μόνο σε μία από τις τρεις (3) υπό-δράσεις, ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής ωριμότητάς της.

Γενικά, το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 50%. Ωστόσο, στις περιοχές «δίκαιης μετάβασης» το ποσοστό διαμορφώνεται στο 60% του επενδυτικού σχεδίου.


Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων στις παρακάτω δράσεις έχει ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 1η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50%, ενώ στις περιοχές δίκαιης μετάβασης το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60%.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά

 

 


Δράση 2 –  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η 2η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας  και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά


Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η τελευταία επιμέρους δράση αφορά την αναβάθμιση των επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης και έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα αναλυτικά


Ενδεικτικές επιδοτούμενες δαπάνες – ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & πολυμηχανήματα, συσκευές ήχου
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode)
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB

Γενικό Λογισμικό

 • Κατασκευή website, e-shop, mobile εφαρμογών
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης 
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Εφαρμογές VPN, εφαρμογές Firewall 
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές σχεδίασης – CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης

Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής & άλλων διαδικασιών

 • Εφαρμογές ERP, WMS, IoT, CRM, SCADA, CCTV,
 • Εφαρμογές virtual sensors και Digital Twin

Συστήματα αυτοματοποίησης παραγωγής

 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC),
 • Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια,
 • Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing Execution Systems)

Τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής

 • Ρομποτικά συστήματα & εξοπλισμός, 3D printers & 3D scanners,
 • Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)

Συμβουλευτική υποστήριξη

 • Συμβουλευτική υποστήριξη 
 • Αμοιβές τεχνικών Συμβούλων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ΕΣΠΑ ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων, θα είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συνολικά η δράση ΕΣΠΑ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» έχει 3 σκέλη: “βασικός ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“, “μετασχηματισμός αιχμής για ΜμΕ” και “προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός για ΜμΕ“. Η κάθε εταιρία θα επιλέγει ένα από τα τρία επιδοτούμενα προγράμματα ανάλογα με το βαθμό ψηφιακής της ωριμότητας.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Αφορά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
2. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
3. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
4. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
5. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρια (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης.


Η εταιρεία VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτοντας την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση, αναλαμβάνει την προετοιμασία για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ΜμΕ.

Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός αναλυτικά


Δείτε εδώ το ΕΣΠΑ Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ


Δείτε εδώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ


Περισσότερες πληροφορίες στο info@vkpremium.com ή στο τηλέφωνο 210-6835560.


Φόρμα Επικοινωνίας

* Υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση