Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Καθεστώς "Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ"

Παράταση στις προθεσμίες υπαγωγής στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνονται για 10 ημέρες ακόμη οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Αυτό σημαίνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» είναι η 30η Ιανουαρίου 2017.

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης για τα καθεστώτα αυτά μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ήταν η 20η Ιανουαρίου 2017.